Dag van de Vrouwen#kunstvanverbinden

Dag van de Vrouwen#kunstvanverbinden

In februari heb ik deelgenomen aan een campagne genaamd ‘De Kunst van Verbinden’ die georganiseerd werd door Dag van de Vrouwen. Dit initiatief is speciaal bedoeld voor vrouwen die werkzaam zijn binnen de (rijks)overheid en/of aanverwante organisaties. Hieronder kunt u het artikel teruglezen die ik in het kader hiervan heb geschreven. De directe link naar…

Grote belangstelling voor training assertiviteit voor vrouwen
|

Grote belangstelling voor training assertiviteit voor vrouwen

Op 15 en 22 januari jl. organiseerde stichting Laxmi een assertiviteitstraining waar vrouwen gratis aan konden deelnemen.  Ook de PvdA was hierbij aanwezig. De stichting heeft onder andere ten doel om ontmoetingen, saamhorigheid en gezelligheid te creëren voor en door Barendrechters. Dit doet de stichting door bijvoorbeeld periodiek activiteiten en evenementen te organiseren op het…

PvdA in gesprek met Stichting Building Arts
|

PvdA in gesprek met Stichting Building Arts

Op 14 september jl. heeft de PvdA een kennismakingsgesprek gevoerd met bedenker en oprichter Marco van ’t Wout van stichting Building Arts, een organisatie waar kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen door middel van kunst. Eén van de argumenten om Stichting Building Arts op te richten heeft te maken met het feit dat Marco van…

PvdA brengt een bezoek aan taalschool Participant
| |

PvdA brengt een bezoek aan taalschool Participant

Op 31 augustus jl. heeft de PvdA taalschool Participant Inburgering & Taaltraining bezocht. Participant taalschool is sinds 2019 gevestigd in Barendrecht en heeft als doel inburgeraars voor te bereiden op het behalen van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal  of het inburgeringsexamen. Participant biedt op meerdere niveaus taalles,  vanaf A0 t/m B2.   De taalschool werkt…

PvdA in gesprek met Marlies Burger omtrent project ANWB Automaatje
| |

PvdA in gesprek met Marlies Burger omtrent project ANWB Automaatje

Op 16 augustus jl. heeft de PvdA een gesprek gehad met Marlies Burger, coördinator van het project ANWB Automaatje bij KijkopWelzijn. Het project is een initiatief van Het Diaconaal Platform Barendrecht, de Katholieke Bond van Ouderen en de Protestants Christelijke Ouderenbond en biedt per 1 oktober 2020 vervoersmogelijkheden aan kwetsbare Barendrechters. In samenwerking met de ANWB,…

PvdA stelt schriftelijke vragen inzake de kwaliteit van inburgeringscursussen
|

PvdA stelt schriftelijke vragen inzake de kwaliteit van inburgeringscursussen

Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering veranderd. Alle nieuwkomers zijn verplicht deel te nemen aan het inburgeringstraject.[1] Waar voorheen de overheid een leidende rol had en verantwoordelijk was voor het inburgeren van nieuwkomers in Nederland, was de verantwoordelijkheid te voldoen aan de inburgeringsplicht verschoven naar de nieuwkomers zelf. Met de nieuwe Wet Inburgering…

PvdA stelt schriftelijke vragen inzake tekort aan huisvesting voor ouderen met een zorgzwaartepakket 4
|

PvdA stelt schriftelijke vragen inzake tekort aan huisvesting voor ouderen met een zorgzwaartepakket 4

Op 11 juli jl. heeft de PvdA een vervolggesprek gehad met Elly van Vliet (clustermanager bij Laurens). Eén van de onderwerpen die de revue passeerde betreft het thema ‘tekort aan huisvesting voor ouderen met een zorgzwaartepakket 4’ (hierna: ZZP4). Op 30 juni jl. stond in de Schakel een artikel omtrent de start van de nieuwbouw…

Rehana Lalmahomed toont jeugdboek over slavernij en migratie
| |

Rehana Lalmahomed toont jeugdboek over slavernij en migratie

Op 8 juli jl. was ik in de hoedanigheid van raadslid uitgenodigd voor een boekenpresentatie van Rehana Lalmohamed, schrijfster van het boek ‘Hanna vertelt over de Hindoestaanse immigratie / Hanna vertelt over de slavernij’, die gehouden werd in de Bibliotheek ’t Plein in Carnisselande. Rehana komt oorspronkelijk uit Suriname. Ze is moeder van drie kinderen…