1119 raadsleden uit 302 gemeenten tekenen manifest “Zonder geld geen gemeenten!”

1119 raadsleden uit 302 gemeenten tekenen manifest “Zonder geld geen gemeenten!”

Sluiting zwembaden en bibliotheken dreigt door Ravijnjaar Raadsleden uit alle gemeenten in Nederland luiden de noodklok. De rijksoverheid wil maar liefst 3 miljard euro bezuinigen op de dorpen en steden. “Dit kan het einde betekenen van zwembaden, bibliotheken en sportvoorzieningen. Maar de gevolgen zullen ook te merken zijn voor de jeugdhulp, ouderenhulp en de zorg…

Netwerk voor maatschappelijke talentontwikkeling van jongeren

Netwerk voor maatschappelijke talentontwikkeling van jongeren

CDA en PvdA Barendrecht willen talentontwikkeling van jongeren in Barendrecht bevorderendoor het creëren van een platform en netwerk voor maatschappelijke talentontwikkeling. DeBarendrechtse Jongerenraad toont haar enthousiaste steun voor dit initiatief. Tijdens een oriënterende vergadering van de Commissie Samenleving hebben CDA en PvdAbenadrukt dat talentontwikkeling buiten het traditionele onderwijs van groot belang is. Naastactiviteiten zoals muziek…

PvdA daagt college uit voor een toekomstbestendig en inclusieve woonvisie!

PvdA daagt college uit voor een toekomstbestendig en inclusieve woonvisie!

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 30 mei jl. heeft PvdA Barendrecht tegen de voorgestelde Woonvisie gestemd. Hoewel de PvdA respect en waardering uitspreekt voor het harde werk dat is verricht in het opstellen van de visie, hebben zij kritiek geuit op bepaalde aspecten ervan en menen dat er antwoorden nodig zijn op belangrijke vragen. De…

Dankbetuiging aan de medewerkers van het asielzoekerscentrum in Barendrecht

Dankbetuiging aan de medewerkers van het asielzoekerscentrum in Barendrecht

Op woensdag 25 mei brachten een aantal leden van de Raad een bezoek aan het Asielzoekerscentrum (AZC) om hun waardering uit te spreken voor de toewijding en het harde werk van het personeel. De delegatie bestond uit Tina Jakoeb (PvdA), Marcel van Prehn (D66), Cees Schaap (VVD), Arie Kooijman (GL), Lydia Verkade (SGP/CU), Petra de…

Draagt u ook uw steentje bij aan een beter milieu door uw afval te scheiden?  

Draagt u ook uw steentje bij aan een beter milieu door uw afval te scheiden?  

Tijdens een werkbezoek op vrijdag 17 maart jl. aan het afvalverwerkingsbedrijf Omrin heb ik een goed beeld gekregen van hoe het afval van Barendrecht wordt verwerkt. Indrukwekkend hoe verschillende scheidingstechnieken zoals shifters, trommels en schud en- infraroodmachines gebruikt worden om grondstoffen uit onze afval te halen. Enkele weetjes: Het is belangrijk om uw afval goed…

Maakt niet uit of je koning bent, keizer of admiraal, poepen en plassen doen we allemaal!

Maakt niet uit of je koning bent, keizer of admiraal, poepen en plassen doen we allemaal!

Tijdens de raadsvergadering van 21 februari jl. heeft de PvdA de motie van initiatiefnemer Arjan Stolk, raadslid SGP/CU, mede ingediend. Niet alleen omdat de PvdA een inclusieve samenleving belangrijk vindt, maar ook omdat cijfers laten zien dat bijna een kwart van alle mensen soms of regelmatig thuisblijven uit angst geen toilet te vinden met als…

‘Niks doen is geen optie’, PvdA Barendrecht na verworpen motie ‘Noodhulp aan het getroffen gebied in Turkije en Syrië’

‘Niks doen is geen optie’, PvdA Barendrecht na verworpen motie ‘Noodhulp aan het getroffen gebied in Turkije en Syrië’

Om solidair te zijn met de slachtoffers in Turkije en Syrië’ heeft de PvdA het initiatief genomen om tijdens de raadsvergadering van 21 februari jl. de motie ‘Noodhulp voor het getroffen gebied in Turkije en Syrië’ in te dienen, een onderwerp die de tongen losmaakten bij de raadsleden. In de motie werd een beroep gedaan…

Rehana Lalmahomed toont jeugdboek over slavernij en migratie
| |

Rehana Lalmahomed toont jeugdboek over slavernij en migratie

Op 8 juli jl. was ik in de hoedanigheid van raadslid uitgenodigd voor een boekenpresentatie van Rehana Lalmohamed, schrijfster van het boek ‘Hanna vertelt over de Hindoestaanse immigratie / Hanna vertelt over de slavernij’, die gehouden werd in de Bibliotheek ’t Plein in Carnisselande. Rehana komt oorspronkelijk uit Suriname. Ze is moeder van drie kinderen…