Een onverwacht beeld: Vrouwen als wethouders en hun weg naar het ambt

Een onverwacht beeld: Vrouwen als wethouders en hun weg naar het ambt

Op 12 juni zijn de resultaten van het onderzoek ‘Vrouwen in de Politiek’ gepresenteerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Wethoudersvereniging, Meer Vrouwen in de Politiek, en wetenschapper Zahra Runderkamp, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het richtte zich op de factoren die bepalen of vrouwen wethouder worden. In de…

Werelddorp aan de bedelstaf

Werelddorp aan de bedelstaf

De voorjaarsnota 2025 van Barendrecht schetst een rampzalig toekomstbeeld. Ons prachtige dorp met zijn vele voorzieningen, welzijn, sport en cultuur dreigt zwaar te lijden onder het beleid van het huidige college. Barendrechters, wordt wakker: slechte tijden staan voor de deur. Door minder inkomsten en hogere lasten, gecombineerd met de té grote uitgaven vanuit de EVB…

Succesvolle Raadsacademie in Soest

Succesvolle Raadsacademie in Soest

Op 8 juni jl. vond een geslaagde bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden plaats in het gemeentehuis van Soest. De dag werd gekenmerkt door een intensieve en inspirerende sfeer met een uitstekende opkomst en boeiende sprekers. De plenaire sessie werd geopend door Kiki Bakker, die de aanwezigen inspireerde met inzichten over het met meer…

Succesvolle veiligheidsbijeenkomst op de Kruidentuin in Barendrecht

Succesvolle veiligheidsbijeenkomst op de Kruidentuin in Barendrecht

Op 15 mei jl. vond in de Kruidentuin in de Oekraïense Huiskamer een succesvolle veiligheidsbijeenkomst plaats, georganiseerd door wijkbrandweervrouw Amanda van Kuijk en projectcoördinator Olga Folkerts. De bijeenkomst, die gericht was op het verbeteren van de veiligheid in en om het huis, trok veel enthousiaste inwoners van Barendrecht. De bijeenkomst werd tevens bijgewoond door raadsleden…

Manifest Raden in Verzet overhandigd aan Tweede Kamer

Manifest Raden in Verzet overhandigd aan Tweede Kamer

“Wij willen onze gemeenten niet kapot bezuinigen! U bent aan zet met de begroting voor de toekomst: bezuinig niet op het gemeentefonds!” Met deze boodschap heeft actiecomité Raden in Verzet het manifest ‘Zonder geld geen gemeenten’ aan de Tweede Kamer overhandigd. Meer dan 1100 raadsleden uit ruim 300 gemeenten zeggen “NEE” tegen de bezuiniging van…

Succesvolle ‘Hollen door de Bollen’ evenement levert €715,- op voor Roparun

Succesvolle ‘Hollen door de Bollen’ evenement levert €715,- op voor Roparun

In een daad van solidariteit heeft Stichting Laxmi zich ook dit jaar aangesloten bij het welbekende ‘Hollen door de Bollen’ evenement, waarbij een recordbedrag van €715 is ingezameld voor Roparun. Het evenement, dat deelnemers leidt langs de bloeiende bollenvelden van Lisse, vond plaats op 14 april en stond wederom in het teken van het ondersteunen…

1119 raadsleden uit 302 gemeenten tekenen manifest “Zonder geld geen gemeenten!”

1119 raadsleden uit 302 gemeenten tekenen manifest “Zonder geld geen gemeenten!”

Sluiting zwembaden en bibliotheken dreigt door Ravijnjaar Raadsleden uit alle gemeenten in Nederland luiden de noodklok. De rijksoverheid wil maar liefst 3 miljard euro bezuinigen op de dorpen en steden. “Dit kan het einde betekenen van zwembaden, bibliotheken en sportvoorzieningen. Maar de gevolgen zullen ook te merken zijn voor de jeugdhulp, ouderenhulp en de zorg…

Netwerk voor maatschappelijke talentontwikkeling van jongeren

Netwerk voor maatschappelijke talentontwikkeling van jongeren

CDA en PvdA Barendrecht willen talentontwikkeling van jongeren in Barendrecht bevorderendoor het creëren van een platform en netwerk voor maatschappelijke talentontwikkeling. DeBarendrechtse Jongerenraad toont haar enthousiaste steun voor dit initiatief. Tijdens een oriënterende vergadering van de Commissie Samenleving hebben CDA en PvdAbenadrukt dat talentontwikkeling buiten het traditionele onderwijs van groot belang is. Naastactiviteiten zoals muziek…

PvdA daagt college uit voor een toekomstbestendig en inclusieve woonvisie!

PvdA daagt college uit voor een toekomstbestendig en inclusieve woonvisie!

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 30 mei jl. heeft PvdA Barendrecht tegen de voorgestelde Woonvisie gestemd. Hoewel de PvdA respect en waardering uitspreekt voor het harde werk dat is verricht in het opstellen van de visie, hebben zij kritiek geuit op bepaalde aspecten ervan en menen dat er antwoorden nodig zijn op belangrijke vragen. De…