Hans Spekman over de rol van raadsleden in het Onderwijs

Onderwijs gaat over meer dan alleen Onderwijs, aldus Hans Spekman

Tijdens een recent betoog benadrukte Hans Spekman de belangrijke rol van raadsleden in het onderwijs. Hij legde uit dat raadsleden zich moeten afvragen welke keuze ze maken: kiezen ze voor macht of invloed? Terwijl een focus op macht beperkt blijft tot een controlerende taak, biedt invloed de mogelijkheid om breder te kijken en daadwerkelijk een verschil te maken.

Spekman illustreerde hoe raadsleden hun instrumenten kunnen inzetten om een verschil te maken. Hij riep raadsleden op om de wisselwerking tussen armoedebeleid en onderwijs te erkennen, aangezien stress door armoede het leren belemmert. Dit illustreerde hij met de strijd om wie het schoolreisje betaalt, wat vaak tot stress leidt bij ouders. Het Jeugdeducatiefonds ziet een toename in aanvragen voor schoolreisjes omdat veel kinderen anders nauwelijks buiten komen en belangrijke leerervaringen missen. Veel kinderen bespelen geen muziekinstrument en gaan niet naar het theater, wat hun ontwikkeling belemmert. Raadsleden kunnen ook een belangrijke rol spelen door meer uren voor kinderen in te plannen, zodat hun taalvaardigheid en woordenschat verbeteren. Daarnaast kunnen zij zorgen voor passende onderwijszorg en ondersteuning voor kinderen met speciale behoeften zoals dyslexie, en aandacht besteden aan jeugdzorg en leerlingenvervoer om stress bij kinderen te verminderen.

Ten slotte wees hij op de investering van het kabinet in brugfunctionarissen op basisscholen. Het kabinet investeert vanaf 2024 jaarlijks 51,8 miljoen euro in meer brugfunctionarissen op scholen. Een brugfunctionaris zet zich vanuit school in om de verbinding tussen school, thuis, zorg en ondersteuning te versterken, onafhankelijk van het onderwijsteam. Deze functionarissen zorgen voor verbinding met organisaties in de wijk die gezinnen kunnen ondersteunen, zoals wijkteams en jeugdzorg. Dit biedt raadsleden de kans om zich breder te oriënteren en te leren van wat zij zien, wat vervolgens de basis kan vormen voor nieuw beleid. Uit onderzoek blijkt bovendien dat brugfunctionarissen het werkplezier van leraren vergroten, wat kan bijdragen aan het verminderen van het lerarentekort.

Spekman sloot zijn betoog af met een krachtige oproep aan raadsleden om hun verantwoordelijkheid te nemen en breed te kijken naar hun invloed op het onderwijs. “Alles kan veranderen. Jullie zijn volksvertegenwoordigers en voel je nooit onmachtig, want uiteindelijk heb je de verantwoordelijkheid voor alle mensen in je gemeenschap. Je kunt het verschil maken als je standvastig bent voor het doel waar je voor gaat. Blijf graven en ga dieper onderzoeken om je kennis en blik te verbreden.”

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *