PvdA en EVB stellen schriftelijke vragen inzake opbouw van woningen in Carnisselande

PvdA en EVB stellen schriftelijke vragen inzake opbouw van woningen in Carnisselande

Sinds het begin van de coronapandemie ontvangen de fracties van de PvdA en EVB geregeld berichten van Barendrechters uit Carnisselande die hun woning willen uitbreiden, bijvoorbeeld met een dakkapel of een extra woonlaag, waardoor ze net wat meer vierkante meters hebben. Deze Barendrechters lukt het vaak niet om in de huidige overspannen woningmarkt een ruimer…

PvdA stelt schriftelijke vragen inzake financieel ontzorgen van statushouders

PvdA stelt schriftelijke vragen inzake financieel ontzorgen van statushouders

Goede persoonlijke financiële begeleiding is momenteel voor statushouders van groot belang, niet alleen vanwege het feit dat zij nieuw zijn in Nederland of de taal niet machtig zijn en daardoor hun weg nog niet weten te vinden naar de juiste instanties, maar ook omdat het Nederlandse stelsel van financiële voorzieningen zeer complex is. De nieuwe…

PvdA stelt schriftelijke vragen inzake het vollopen van de schakelklas voor kinderen van statushouders

PvdA stelt schriftelijke vragen inzake het vollopen van de schakelklas voor kinderen van statushouders

Op 3 november jl. heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder inzake het vollopen van de schakelklas voor kinderen van statushouders. Kinderen van statushouders kunnen in Barendrecht alleen terecht op de basisschool de Draaimolen. De PvdA heeft vernomen dat door deze verdubbeling in de taakstelling, de schakelklas zal vollopen. Dit heeft als gevolg…

PvdA stelt schriftelijke vragen inzake overlegstructuur ‘Veilig’

PvdA stelt schriftelijke vragen inzake overlegstructuur ‘Veilig’

Op 13 juni 2020 heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld omtrent de projectopdracht ‘inzet extra ambulant jongerenwerk’. Dit project is inmiddels met succes afgerond. Eén van de bevindingen in de tussenevaluatie was dat er geen overzicht is van overlastmeldingen van de hotspots en jeugd aanverwante vragen. Dit heeft als gevolg dat een externe meting van…

PvdA stelt schriftelijke vragen inzake digitale inclusie

PvdA stelt schriftelijke vragen inzake digitale inclusie

Op 16 september 2022 heeft de SGP/CU schriftelijke vragen gesteld over de Lokale Inclusie Agenda. De wethouder gaf in haar beantwoording aan dat zij in het eerste kwartaal van 2023 naar de Raad komt met meer informatie omtrent de Lokale Inclusie Agenda. Het verzoek van de fractie van de PvdA is of de wethouder het…

PvdA stelt aanvullende vragen omtrent ouderenmishandeling door overbelaste mantelzorgers

PvdA stelt aanvullende vragen omtrent ouderenmishandeling door overbelaste mantelzorgers

Op 15 juni 2022 heeft de PvdA n.a.v. een artikel “MantelzorgNL” schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder en haar verzocht of zij het “behoefteonderzoek onder mantelzorgers” uitgevoerd door KijkopWelzijn in de Commissie samenleving verder wilde toelichten. Op 6 september jl. is het “behoefteonderzoek onder mantelzorgers” in de commissie Samenleving nader toegelicht. Naar aanleiding van deze…

PvdA stelt schriftelijke vragen inzake de kwaliteit van inburgeringscursussen
|

PvdA stelt schriftelijke vragen inzake de kwaliteit van inburgeringscursussen

Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering veranderd. Alle nieuwkomers zijn verplicht deel te nemen aan het inburgeringstraject.[1] Waar voorheen de overheid een leidende rol had en verantwoordelijk was voor het inburgeren van nieuwkomers in Nederland, was de verantwoordelijkheid te voldoen aan de inburgeringsplicht verschoven naar de nieuwkomers zelf. Met de nieuwe Wet Inburgering…

PvdA stelt schriftelijke vragen inzake tekort aan huisvesting voor ouderen met een zorgzwaartepakket 4
|

PvdA stelt schriftelijke vragen inzake tekort aan huisvesting voor ouderen met een zorgzwaartepakket 4

Op 11 juli jl. heeft de PvdA een vervolggesprek gehad met Elly van Vliet (clustermanager bij Laurens). Eén van de onderwerpen die de revue passeerde betreft het thema ‘tekort aan huisvesting voor ouderen met een zorgzwaartepakket 4’ (hierna: ZZP4). Op 30 juni jl. stond in de Schakel een artikel omtrent de start van de nieuwbouw…

PvdA stelt schriftelijke vragen omtrent de inclusieve arbeidsmarkt
|

PvdA stelt schriftelijke vragen omtrent de inclusieve arbeidsmarkt

Op 1 juli heeft PvdA Barendrecht een vervolg gesprek gevoerd met de heer Rob Pereira, voorzitter van de vereniging Impuls & Woortblind, tevens kinderarts met specialisme ADHD. Impuls & Woortblind is een belangenvereniging die opkomt voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie. De vereniging streeft een samenleving na waarin deze doelgroep volwaardig mee kan…