PvdA Barendrecht stelt vragen over huisvesting en gezinshereniging van statushouders

PvdA Barendrecht stelt vragen over huisvesting en gezinshereniging van statushouders

De PvdA Barendrecht heeft recentelijk vragen opgeworpen over de huisvestingssituatie van statushouders op de Talmaweg 107. Dit voormalige kantoorpand, nu fungerend als een tijdelijke opvanglocatie, huisvest momenteel 14 mannelijke statushouders die in afwachting zijn van een permanente woning binnen de gemeente. Van deze groep hebben meerdere mannen een verzoek ingediend voor gezinshereniging. Tot nu toe…

Wel of geen extra geld aan inwoners met een minimuminkomen vanwege inflatie?

Wel of geen extra geld aan inwoners met een minimuminkomen vanwege inflatie?

In reactie op vragen gesteld door de PvdA heeft het college van Barendrecht op 6 september duidelijkheid verschaft over de financiële ondersteuning aan inwoners met een minimuminkomen. De vragen waren ingegeven door zorgen over de impact van de stijgende inflatie op deze inwoners. Het college gaf aan dat er geen recente lokale maatregelen of besluiten…

PvdA Barendrecht vraagt opheldering over steunmaatregelen voor inwoners gezien stijgende inflatie en energiekosten

PvdA Barendrecht vraagt opheldering over steunmaatregelen voor inwoners gezien stijgende inflatie en energiekosten

Door de aanhoudende inflatie en stijgende energiekosten komen steeds meer inwoners van Barendrecht financieel in de knel. Het betreft nu niet enkel de mensen met een minimuminkomen, maar ook een toenemend aantal gezinnen met een middeninkomen. De vrees bestaat dat deze groepen hun rekeningen, in het bijzonder de energierekening, niet meer kunnen betalen. In dit…

Opheldering over vissterfte en stankoverlast na hevige regenval

Opheldering over vissterfte en stankoverlast na hevige regenval

De PvdA-fractie in Barendrecht heeft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder naar aanleiding van recente vissterfte en stankoverlast na hevige regenval in de gemeente. De fractie wilde weten welke maatregelen de gemeente neemt om de stankoverlast te verminderen en hoe zij reageert op deze situatie. Volgens de wethouder is de vissterfte en stankoverlast veroorzaakt door…

PvdA stelt vragen over massale vissterfte in Barendrecht

PvdA stelt vragen over massale vissterfte in Barendrecht

De recente overstromingen in Barendrecht hebben geleid tot stankoverlast en ecologische schade. De PvdA-fractie heeft vragen gesteld aan de wethouder en dringt aan op maatregelen om de situatie aan te pakken. De fractie roept op tot een samenwerking tussen de gemeente Barendrecht en het Waterschap Hollandse Delta om een efficiënte aanpak te waarborgen. Een duidelijke…

PvdA stelt vragen over Stichting Leergeld

PvdA stelt vragen over Stichting Leergeld

Naar aanleiding van de recente presentatie van Stichting Leergeld tijdens de commissie van 20 juni jl, heeft de PvdA-fractie vragen gesteld aan de wethouder. De PvdA waardeert de inzet van Stichting Leergeld om kinderen uit kwetsbare gezinnen te ondersteunen, maar wil ervoor zorgen dat deze ondersteuning zo effectief en optimaal mogelijk is. De eerste vraag…

PvdA stelt vervolgvragen over overlast Onderlangs

PvdA stelt vervolgvragen over overlast Onderlangs

De PvdA heeft vandaag vervolgvragen gesteld aan het college naar aanleiding van de eerder ingediende schriftelijke vragen over de aanhoudende overlast op de Onderlangs. De fractie maakt zich zorgen over de hinder die wordt veroorzaakt door bestelbusjes die de weg blokkeren, waardoor inwoners in rolstoelen moeilijkheden ondervinden bij het betreden van de Middenbaan en fietsenrekken…

PvdA stelt schriftelijke vragen inzake incident kermis  

PvdA stelt schriftelijke vragen inzake incident kermis  

De gemeente heeft een belangrijke rol in het waarborgen van de veiligheid van alle bezoekers op een kermis, inclusief kinderen. De PvdA vindt het daarom onacceptabel dat een kind door andere kinderen op een kermis wordt geslagen en hierdoor in het ziekenhuis belandt (zie bericht in het Barendrechte Dagblad op 19 april met de titel:…

PvdA en GroenLinks stellen schriftelijke vragen over laaggeletterdheid

PvdA en GroenLinks stellen schriftelijke vragen over laaggeletterdheid

In Nederland zijn er 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder die laaggeletterd zijn. Dit betekent dat één op de zes mensen in deze groep niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen. Dit komt voornamelijk door een grote instroom aan migranten en het feit dat jongeren al met een te laag niveau aan basisvaardigheden…