PvdA stelt vragen over parkeerproblemen bij Lagewei

De PvdA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de parkeeroverlast in de buurt van de scholen bij Lagewei. Na meerdere klachten van bewoners van de nabijgelegen flat, heeft de fractie de urgentie van dit probleem benadrukt.

De kwestie betreft voornamelijk de verhoogde parkeerdruk tijdens schoolactiviteiten, wat niet alleen overlast veroorzaakt voor de bewoners, maar ook zorgen oproept over de veiligheid van kinderen en ouders die de scholen bezoeken.

De fractie heeft een reeks vragen aan de wethouder gesteld, waaronder de bekendheid van de gemeente met deze problematiek, de mogelijkheid van een onderzoek naar de huidige parkeersituatie, en de overweging van parkeerregulerende maatregelen zoals specifieke bewonersbordjes en het beter kenbaar maken van alternatieve parkeerplaatsen in de omgeving.

Het doel van deze vragen is om de gemeente aan te sporen tot actie en het vinden van effectieve oplossingen om zowel de veiligheid te verbeteren als de parkeeroverlast voor de bewoners te verminderen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *