PvdA stelt schriftelijke vragen inzake het vollopen van de schakelklas voor kinderen van statushouders

Op 3 november jl. heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder inzake het vollopen van de schakelklas voor kinderen van statushouders.

Kinderen van statushouders kunnen in Barendrecht alleen terecht op de basisschool de Draaimolen. De PvdA heeft vernomen dat door deze verdubbeling in de taakstelling, de schakelklas zal vollopen. Dit heeft als gevolg dat er straks geen plaats meer is voor kinderen van statushouders.

De taakstelling voor het opvangen van statushouders opgelegd vanuit het rijk is verdubbeld. Voor de gemeente Barendrecht betekent dit concreet dat in de eerste helft van volgend jaar 69 statushouders gehuisvest moeten worden en de verwachting is dat dit aantal in de tweede helft van 2023 zal toenemen. Daarnaast is er ook nog sprake van een achterstand, waarbij 50 statushouders (inclusief kinderen) nog gehuisvest moeten worden in Barendrecht.

Naar aanleiding van het hiervoor genoemde heeft de fractie van de PvdA een aantal vragen aan de wethouder. Het betreft het volgende:

  1. Hoeveel kinderen van statushouders ontvangen op dit moment onderwijs in Barendrecht?
  2. Staan er momenteel kinderen op de wachtlijst? Zo ja, hoeveel?
  3. Is de onderwijssector berekend op de verwachte toestroom de komende jaren?
  4. Zijn de middelen, klassikale ruimtes en expertise toereikend? Zo nee, wat zijn de plannen om hierin te ondersteunen?

Dank aan de wethouder voor de beantwoording van de vragen. Het is goed om te horen dat er momenteel geen wachtlijsten zijn ondanks de personeelstekorten in het onderwijs en de ruimtedruk binnen de scholen. Daarnaast geeft de wethouder aan dat er gewerkt wordt aan het beschikbaar stellen van meer klassikale ruimtes en er gaat een werving plaatsvinden van een extra leerkracht.

De PvdA zal aandacht blijven vragen voor dit thema omdat vluchtelingen naar ons land zullen blijven komen, soms in onverwacht grote aantallen. Sommige migranten zullen uiteindelijk terugkeren, maar het is reëel om te verwachten dat een groot deel in Nederland zal blijven.

Aangezien minderjarige vluchtelingen (vijf tot achttien jaar) op basis van het van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind hetzelfde recht op onderwijs hebben als andere kinderen in Nederland, is het belangrijk om aan de voorkant ervoor te zorgen dat het onderwijs voldoende voorbereid is op de toestroom.

 De PvdA waardeert de inzet van de wethouder in deze.

De beantwoording van de wethouder kunt u hieronder terugvinden.

6-656927-Antwoordbrief-Wethouder-Stolk-inzake-schriftelijke-vragen-financieel-ontzorgen-statushouders-PvdA-

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *