PvdA stelt schriftelijke vragen over herdenking van het slavernijverleden

Op 19 december 2022 bood de Nederlandse regering uit monde van Minister-president Mark Rutte haar excuus aan voor het Nederlandse slavernijverleden. Het slavernijverleden is een pijnlijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis en het Rijk kondigt aan dat op 1 juli 2023 het Herdenkingsjaar Slavernij van start zal gaan. Het is dan immers precies 150 jaar geleden dan de slavernij is afgeschaft en het jaar moet in het teken staan van bewustwording van dit thema.

In steeds meer steden wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Eerst waren dit enkel de grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), maar inmiddels komen er steeds meer steden en dorpen bij. Een manier waarop veel steden aandacht vragen voor het slavernijverleden is door Keti Koti te vieren. Dit is een Surinaamse feestdag dat plaatsvindt op 1 juli en is ter viering van de afschaffing van de slavernij. Naast het Rijk zijn er ook verschillende stichtingen en organisaties die meer bewustwording proberen te creëren over dit onderwerp. Een voorbeeld in de gemeente Barendrecht is stichting Laxmi, dit is een stichting die vooral aandacht vraagt voor de Hindoestaanse kunst, cultuur en taal. Ook buiten Barendrecht zijn er initiatieven op dit thema, met als voorbeeld stichting Keti Koti Tafels. Deze initiatieven laten zien dat de Nederlandse samenleving vraagt om meer erkenning van het Nederlandse slavernijverleden.

De PvdA vindt dat Barendrecht op dit punt niet kan achterblijven en is benieuwd welke stappen het college gaat ondernemen tijdens het Herdenkingsjaar van de slavernij. Om deze reden stelt de PvdA Barendrecht de volgende schriftelijke vragen aan het college:

  1. Hoe staat het college (gezien de huidige ontwikkelingen) tegenover het erkennen en instellen van de afschaffing van de slavernij als feestdag? 
  2. Op 1 juli 2023 start het Herdenkingsjaar van het slavernijverleden. Op deze datum is de slavernij 150 jaar afgeschaft. In het Herdenkingsjaar wordt extra aandacht gegeven aan dit thema in de hoop op meer bewustwording. Gaat het college in het Herdenkingsjaar van het slavernijverleden iets organiseren om het slavernijverleden te herdenken? 
  3. Zo nee, op welke manier gaat de gemeente Barendrecht meer aandacht geven aan het thema slavernijverleden tijdens het Herdenkingsjaar van het slavernijverleden? 
  4. Is het college bekend met de hierboven genoemde stichtingen? En kent het college meer stichtingen die aandacht geven aan het Nederlandse slavernijverleden?
  5. Is het college bereid om in gesprek te gaan en/of de eventuele samenwerking op te zoeken met deze stichtingen/organisaties die zich inzetten voor bewustwording over het slavernijverleden? Zo ja, op welke manier wil het college dit gaan doen?
  6. Hoe kijkt het college naar de dialoogtafels die Stichting Keti Koti Tafels aanbieden? En ziet het college dit als een mogelijke manier van bewustwording? Heeft het college alternatieven manieren die leiden tot bewustwording van het Nederlandse slavernijverleden?
  7. Ziet het college ruimte om in Barendrecht een monument of herdenkingsplek in te richten die in het teken staat van het slavernijverleden?

De PvdA Barendrecht vindt het belangrijk dat de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd en staat ook volledig achter alle initiatieven vanuit de samenleving.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *