PvdA en GroenLinks stellen schriftelijke vragen over laaggeletterdheid

In Nederland zijn er 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder die laaggeletterd zijn. Dit betekent dat één op de zes mensen in deze groep niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen. Dit komt voornamelijk door een grote instroom aan migranten en het feit dat jongeren al met een te laag niveau aan basisvaardigheden starten op de basisschool. Ook ouderen krijgen te maken met laaggeletterdheid maar dan in de vorm van een gebrek aan digitale vaardigheden. Elk jaar stijgt het aantal laaggeletterden in Nederland en dit is een groot maatschappelijk probleem. Dit probleem speelt zich ook af in Barendrecht en het percentage van laaggeletterdheid in Barendrecht ligt zelfs 2% hoger dan het Nederlands gemiddelde. De PvdA en GroenLinks maken zich zorgen over dit probleem en zijn met verschillende partijen in gesprek hierover. Aan de hand van deze gesprekken hebben de PvdA en GroenLinks besloten schriftelijke vragen te stellen over de voortgang en aanpak van laaggeletterdheid in Barendrecht.

Het is belangrijk dat het college zich inzet om laaggeletterdheid tegen te gaan. Laaggeletterden kunnen vaak moeilijker deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Dit kan komen door onder andere schaamte en omdat mensen bang zijn niet te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de omgeving. Dit heeft als gevolg dat laaggeletterden minder snel aan een baan komen, maar ook moeite hebben met het invullen van formulieren, het lezen van brieven, het deelnemen aan verkiezingen en het aanvragen van toeslagen. Kinderen met ouders die laaggeletterd zijn hebben vaak minder kansen op school, omdat zij hun schoolcarrière beginnen met minder ontwikkelde basisvaardigheden. Verder is de gezondheidsproblematiek die speelt rondom laaggeletterden erg zorgelijk. Deze groep gaan minder vaak naar een huisarts/ziekenhuis en hebben minder kennis over verschillende ziektebeelden waardoor ze minder deelnemen aan screeningsonderzoeken en behandelplannen. 

Het beheersen van de basisvaardigheden is dus van cruciaal belang om mee te kunnen doen in onze samenleving. In het kader van het hiervoor genoemde willen de fracties van de PvdA en GroenLinks onder andere weten:

  1. Of er recentelijk een onderzoek is gedaan naar laaggeletterdheid in Barendrecht?
  2. Welke cursussen zijn er om laaggeletterdheid te bestrijden?
  3. Wat er binnen organisaties gedaan wordt aan toegankelijkheid van deze cursussen? 
  4. Waarom is er geen leesgroep voor NT1? (NT1 staat voor personen met Nederlands als moedertaal).
  5. Hoe ziet de doelgroep van het Taalpunt eruit? Is dat een mengeling van NT1 en NT2 groepen? (NT2 staat voor personen met Nederlands als tweede taal).
  6. Welke maatschappelijke organisaties in Barendrecht mogelijkheden bieden aan de doelgroepen NT1 en NT2 om zichzelf te scholen?
  7. Het WEB team schrijft alle teksten op P1-niveau, oftewel Europees taalniveau. Zijn de ambtenaren zich bewust van dat ze op NT1 niveau moeten schrijven? Op welk niveau worden de teksten op de site van de gemeente geschreven en zijn deze duidelijk genoeg voor deze doelgroep?
  8. Wat geeft de wethouder aan gereedschap mee aan haar medewerkers om in begrijpelijke taal te schrijven zodat de inwoners bijvoorbeeld brieven begrijpen?
  9. Na een gesprek met taalpunt bleek dat moeders vaak niet komen opdagen bij taallessen door gebrek aan kinderopvang. Hoe kan de gemeente hierin helpen?

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *