PvdA stelt vragen over Stichting Leergeld

Naar aanleiding van de recente presentatie van Stichting Leergeld tijdens de commissie van 20 juni jl, heeft de PvdA-fractie vragen gesteld aan de wethouder. De PvdA waardeert de inzet van Stichting Leergeld om kinderen uit kwetsbare gezinnen te ondersteunen, maar wil ervoor zorgen dat deze ondersteuning zo effectief en optimaal mogelijk is.

De eerste vraag van de PvdA-fractie heeft betrekking op de effectiviteit van Stichting Leergeld. Hoewel de fractie begrijpt dat er indicatoren worden gebruikt, zoals het aantal kinderen dat ondersteuning ontvangt en de verbetering van schoolresultaten, is er behoefte aan meer specifieke informatie over de impact van de stichting. De PvdA wil graag weten welke maatregelen er worden genomen om ervoor te zorgen dat de ondersteuning daadwerkelijk leidt tot structurele verbetering van de situatie van deze kinderen en gezinnen. Met name de meting van de lange termijn impact is hierbij van belang. De fractie vraagt om meer inzicht in de evaluatiecriteria en de resultaten hiervan, zodat beoordeeld kan worden of de doelstellingen van Stichting Leergeld daadwerkelijk worden behaald.

Daarnaast wil de PvdA ook aandacht besteden aan de gegevensuitwisseling tussen de gemeente en Stichting Leergeld. Tijdens de presentatie werd aangegeven dat er in het eerste kwartaal van dit jaar geen gegevensuitwisseling heeft plaatsgevonden. Gezien de kwetsbaarheid van de kinderen waar de stichting mee werkt, vindt de PvdA-fractie optimale gegevensuitwisseling cruciaal. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat er sneller en efficiënter maatwerk geleverd kan worden en dat er beter kan worden ingespeeld op de behoeften van de kinderen. De PvdA vraagt het college om een verklaring voor het ontbreken van gegevensuitwisseling in het genoemde kwartaal en welke maatregelen er worden genomen om dit in de toekomst te waarborgen.

Bovendien wil de PvdA-fractie graag meer inzicht in de samenwerking tussen Stichting Leergeld en het Jeugdeducatiefonds. De PvdA is benieuwd naar de praktische invulling van deze samenwerking en op welke manier er wordt samengewerkt om de educatieve kansen van kwetsbare kinderen te vergroten. De fractie wil weten hoe de expertise wordt uitgewisseld, welke verantwoordelijkheden er worden gedeeld en welke synergie hieruit voortkomt. Het is van groot belang dat deze twee organisaties elkaar aanvullen en versterken om zo het beste resultaat te behalen voor de kinderen die zij ondersteunen.

Tot slot stellen ze de vraag of structurele armoedeoverleggen ook in Barendrecht gerealiseerd kunnen worden, waarbij regie, contact en samenwerking tussen organisaties worden bevorderd.

Hieronder vindt u een fragment van de discussie waarin vragen worden gesteld aan de wethouder met betrekking tot de hiervoor genoemde onderwerpen:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *