MCB Barendrecht roept op tot concrete actie voor verkiezingsbeloftes

De Maatschappelijk Coalitie Barendrecht (MCB) heeft alle fracties tijdens de commissie Samenleving opgeroepen om hun verkiezingsbeloftes na te komen.

Een van de belangrijke punten die de MCB benadrukte, is de oprichting van een laagdrempelig loket voor senioren waar zij ondersteunende hulp kunnen krijgen op diverse gebieden. Het MCB hecht veel waarde aan de erkenning van dit loket als centraal punt, waarbij KijkopWelzijn officiële status krijgt van het College en de Raad.

Daarnaast onderstreept de MCB het belang van een actieve betrokkenheid van de gemeente bij het werven en begeleiden van voldoende vrijwilligers voor maatschappelijke taken. Een vrijwilligersmarkt alleen volstaat niet; voortdurende inspanning van zowel de gemeente als vrijwilligersorganisaties is vereist om vrijwilligers te stimuleren en te ondersteunen.

Ook dringt de MCB aan op een spoedig experiment met betaalbare en geschikte huisvestingsvormen voor oud en jong in Barendrecht. Daarom heeft de MCB het college verzocht om een officiële overlegtafel in te stellen, waar maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen, welzijn en zorg besproken kunnen worden. Door deze tafel te benoemen als maatschappelijke gesprekspartner, wordt de stem van de gemeenschap gehoord bij besluitvormingsprocessen en beleidsontwikkelingen.

Tot slot roept de MCB het college op om minimaal 10 goed toegankelijke ontmoetingsruimten verspreid over Barendrecht op te richten. Deze ruimten, voorzien van keukenfaciliteiten en een professionele beheerder met ondersteuning van vrijwilligers, zijn van cruciaal belang om zingeving te bevorderen en vereenzaming tegen te gaan. De MCB is van mening dat de gemeente beperkte financiële last moet dragen, aangezien dit op een leuke en laagdrempelige manier kan worden bereikt met betrokkenheid van de gemeenschap.

Cees Buijs, woordvoerder van de MCB, benadrukt dat moed, ruimdenkendheid en vastberadenheid essentieel zijn in de zoektocht naar innovatieve oplossingen voor complexe problemen. Het is van groot belang om te durven experimenteren, bereid te zijn fouten te maken en risico’s te nemen, aangezien hierin nieuwe inzichten en innovatieve oplossingen verborgen liggen.

Hieronder vindt u een fragment van de discussie waarin vragen worden gesteld aan de MCB over hun standpunt met betrekking tot de eerder genoemde onderwerpen:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *