PvdA en GroenLinks moedigen aan om vrijwilligerswerk te doen!

PvdA en GroenLinks moedigen aan om vrijwilligerswerk te doen!

Elk jaar in maart organiseert het Oranje Fonds een grote vrijwilligersactie om vrijwilligers te stimuleren tot maatschappelijke inzet. Ook in Barendrecht werd door verschillende organisaties deelgenomen aan NLdoet. In het kader hiervan hebben op 15 maart jl. de fracties van de PvdA en GroenLinks in samenwerking met Stichting De Toekomst en De Ontmoeting in de…

Het is vijf voor twaalf!

Het is vijf voor twaalf!

De prijzen stijgen nog altijd hard. De rijen bij de voedselbanken groeien met de dag en ook de dakloosheid neemt toe. De PvdA wil niet accepteren dat steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen. We willen mensen juist perspectief bieden. Daarom komt PvdA Zuid-Holland met een actieplan voor een betaalbaar Zuid-Holland. 1. Niemand…

PvdA: “Bestaanszekerheid op het spel bij volgende waterschapsverkiezingen”

PvdA: “Bestaanszekerheid op het spel bij volgende waterschapsverkiezingen”

Op 18 februari jl. hebben een aantal leden van de fractie PvdA Barendrecht een bezoek gebracht aan buurgemeente Rotterdam. Daar kregen zij een rondleiding van Wim van Heemst die momenteel lijsttrekker is voor de regio Schieland en de Krimpenerwaard. Als geboren en getogen Rotterdammer zet Wim zich in voor een inclusief Rotterdam. Een belangrijke thema…

PvdA Barendrecht in gesprek met kinderburgemeester Gino

PvdA Barendrecht in gesprek met kinderburgemeester Gino

Op 16 februari jl. heeft de kinderburgemeester van Barendrecht, Gino Riesmeijer, een kennismakingsgesprek gehad met een aantal leden van PvdA Barendrecht. Gino is op 18 oktober 2022 als kinderburgemeester geïnstalleerd in de gemeenteraad. Hij vertelde dat hij sinds zijn installatie al veel leuke activiteiten heeft gedaan zoals de Sinterklaasintocht, de Santa Run, een bezoek aan…

Kennismiddag milieueffectrapportage Zuid-Holland

Kennismiddag milieueffectrapportage Zuid-Holland

Het doel van de kennismiddag, georganiseerd door de DCMR Milieudienst Rijnmond in samenwerking met de Omgevingsdiensten Zuid-Holland, de provincie Zuid-Holland en de Commissie Milieu Effecten Rapportage (hierna: m.e.r.) was om onder andere kennis uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan over het doel van de m.e.r., de ruimtelijke opgaven in de provincie…

PvdA in gesprek met Stichting kledingbank UnieK

PvdA in gesprek met Stichting kledingbank UnieK

Stichting kledingbank UnieK wordt vertegenwoordigd door Ariane Verdoorn en Niko Pjetri. Samen met de andere enthousiaste vrijwilligers hebben zij als doel om de minima in Barendrecht en Albrandswaard te helpen. Deze groep woont vaak in stille armoede of valt net buiten de compensatieregelingen. Op dit moment helpt de stichting zo’n 700 klanten op verschillende manieren….

PvdA Barendrecht in gesprek met burgemeester Aboutaleb en Afdeling Rotterdam

PvdA Barendrecht in gesprek met burgemeester Aboutaleb en Afdeling Rotterdam

Op 9 februari jl. hebben leden van de PvdA-fractie Barendrecht een bezoek gebracht aan de PvdA-fractie in Rotterdam. Tijdens dit bezoek is er gesproken over onder andere een betere samenwerking tussen de twee fracties. Verschillende thema’s waar de fractie in Rotterdam mee te maken krijgt, spelen zich ook af in de gemeente Barendrecht. Daarom is…