Succesvolle breingebaseerde workshop over Mentale Veerkracht

Succesvolle breingebaseerde workshop over Mentale Veerkracht

Op 15 juli jl. organiseerde Stichting Laxmi een inspirerende workshop “Mentale Veerkracht” in de buurtkamer van CBS de Vrijenburg. Onder leiding van Mina Mangre, Brain & Mind Trainer, werden de deelnemers meegenomen in de fascinerende wereld van breinkennis en mentale vitaliteit. De workshop richtte zich op het belang van mentale veerkracht in onze huidige maatschappij,…

Tina Jakoeb en Cees Schaap te gast bij Samen koken, Samen eten met bewoners van de COA Noodopvang

Tina Jakoeb en Cees Schaap te gast bij Samen koken, Samen eten met bewoners van de COA Noodopvang

Eens per maand gaan vrijwilligers van Stichting Hart voor Barendrecht samen met geïnteresseerde bewoners boodschappen doen en koken voor alle bewoners. Afgelopen vrijdag waren gemeenteraadsleden Tina Jakoeb en Cees Schaap te gast bij de activiteit Samen koken, Samen eten met de noodopvang van COA aan de Zuider Carnisseweg. Op de locatie kunnen bewoners sinds maart…

PvdA nieuwsbrief Q2 2024

PvdA nieuwsbrief Q2 2024

Beste lezers, Welkom bij de tweede kwartaalnieuwsbrief van 2024 van de PvdA Barendrecht. In deze editie brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen, initiatieven en zorgen binnen onze gemeente. Allereerst leest u over de voorjaarsnota 2025, die een alarmerend toekomstbeeld schetst voor onze gemeente en de dringende noodzaak benadrukt voor verantwoordelijke keuzes….

PvdA waardeert succesvolle pilot van KijkopWelzijn en hoopt op voortzetting

PvdA waardeert succesvolle pilot van KijkopWelzijn en hoopt op voortzetting

Te midden van de aangekondigde bezuinigingen in de voorjaarsnota, benadrukt de PvdA het belang van initiatieven zoals de pop-up Huiskamer De Veste. Deze pilot, georganiseerd door KijkopWelzijn in de donkere maanden van 2023 en 2024, heeft bewezen eenzaamheid te verminderen en sociale cohesie te bevorderen, vooral gezien de vergrijzing in Barendrecht. De tijdelijke Huiskamer ontving…

Opheffing van de Maatschappelijke Coalitie Barendrecht

Opheffing van de Maatschappelijke Coalitie Barendrecht

Op 5 juni jl. kregen raadsleden Tina Jakoeb (PvdA), Arie Kooijman (GL), Cees Schaap (VVD), Marcel van Prehn (D66), Lydia Verkade (SGP/CU), Petra de Kam (CDA) en Nicoline Blankenstein (EVB) een presentatie van de MCB (Maatschappelijk Coördinatie Bureau) waarin diverse adviezen werden besproken en de onverwachte aankondiging van de opheffing van de MCB werd medegedeeld….

Schriftelijke vragen inzake brugfunctionarissen op scholen

Schriftelijke vragen inzake brugfunctionarissen op scholen

De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder naar aanleiding van de recente aankondiging van het kabinet om per 2024 jaarlijks 51,8 miljoen euro te investeren in brugfunctionarissen op scholen. Deze brugfunctionarissen spelen een cruciale rol in het versterken van de verbinding tussen school, thuis, zorg en ondersteuning. Het is essentieel…

PvdA, GL, CDA en VVD stellen schriftelijke vragen over beëindiging samenwerking met Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden

PvdA, GL, CDA en VVD stellen schriftelijke vragen over beëindiging samenwerking met Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden

PvdA, GL, CDA en VVD hebben gezamenlijk hun bezorgdheid geuit over de mogelijke beëindiging van de samenwerking tussen de gemeente Barendrecht en Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden (Leergeld ZHM). Deze stichting heeft de afgelopen vijf jaar een cruciale rol gespeeld in het ondersteunen van kinderen uit minimagezinnen, waardoor zij volwaardig konden deelnemen aan de samenleving. De…