PvdA in gesprek met Marlies Burger omtrent project ANWB Automaatje
| |

PvdA in gesprek met Marlies Burger omtrent project ANWB Automaatje

Op 16 augustus jl. heeft de PvdA een gesprek gehad met Marlies Burger, coördinator van het project ANWB Automaatje bij KijkopWelzijn. Het project is een initiatief van Het Diaconaal Platform Barendrecht, de Katholieke Bond van Ouderen en de Protestants Christelijke Ouderenbond en biedt per 1 oktober 2020 vervoersmogelijkheden aan kwetsbare Barendrechters. In samenwerking met de ANWB,…

PvdA stelt schriftelijke vragen inzake tekort aan huisvesting voor ouderen met een zorgzwaartepakket 4
|

PvdA stelt schriftelijke vragen inzake tekort aan huisvesting voor ouderen met een zorgzwaartepakket 4

Op 11 juli jl. heeft de PvdA een vervolggesprek gehad met Elly van Vliet (clustermanager bij Laurens). Eén van de onderwerpen die de revue passeerde betreft het thema ‘tekort aan huisvesting voor ouderen met een zorgzwaartepakket 4’ (hierna: ZZP4). Op 30 juni jl. stond in de Schakel een artikel omtrent de start van de nieuwbouw…

PvdA stelt schriftelijke vragen omtrent ouderenmishandeling door overbelaste mantelzorgers
|

PvdA stelt schriftelijke vragen omtrent ouderenmishandeling door overbelaste mantelzorgers

“Door de toenemende vergrijzing in Nederland en de personeelstekorten in de zorg komt meer zorg op de schouders van mantelzorgers. Hierdoor neemt ook de kans op overbelaste en ontspoorde mantelzorg toe”, zo schrijft de vereniging op de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. In het artikel “MantelzorgNL: ouderenmishandeling door overbelaste mantelzorgers” gepubliceerd door het Barendrechts Dagblad op…

PvdA in gesprek met de Stichting Voedselbank Barendrecht
| |

PvdA in gesprek met de Stichting Voedselbank Barendrecht

Op 24 februari jl. heeft PvdA Barendrecht een bezoek gebracht aan de Stichting Voedselbank in Barendrecht. Mensen die aangewezen zijn op de voedselbank hebben in de meeste gevallen te maken met meerdere problemen die tegelijkertijd afspelen. Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een voedselpakket. De hulp van de voedselbank is tijdelijk, bedoeld om een…

PvdA bezoekt verzorgingshuis Parck Haven Barendrecht
| |

PvdA bezoekt verzorgingshuis Parck Haven Barendrecht

De ZorgHavengroep is een particulier initiatief in de ouderenzorg en beschikt over meerdere kleinschalige woonvoorzieningen. Eén van de locaties is de Parck Haven bestaande uit 18 ruime appartementen, een huiskamer en eetkamer. De PvdA vindt het belangrijk dat ouderen de mogelijkheid hebben om te kunnen kiezen tussen reguliere en particuliere zorg en heeft daarom op…

PvdA Barendrecht op bezoek bij Laurens De Elf Ranken
| |

PvdA Barendrecht op bezoek bij Laurens De Elf Ranken

Op 4 februari jl. heeft PvdA Barendrecht een bezoek gebracht aan Laurens De Elf Ranken, een verpleeghuiszorg voor inwoners met lichamelijke klachten of dementie. Het bezoek aan De Elf Ranken werd door Esther Dost (projectcoördinator bij stichting Present Barendrecht) georganiseerd. Stichting Present faciliteert groepen mensen die met elkaar een klus of een sociale activiteit willen…

PvdA op bezoek bij Laurens Borgstede
| |

PvdA op bezoek bij Laurens Borgstede

Laurens Borgstede in Barendrecht is een voorziening die van groot belang is voor onze ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Op 1 februari jl. heeft de PvdA Barendrecht een bezoek gebracht aan Laurens Borgstede, een woonzorglocatie voor ouderen waar zowel mensen met somatische -als met psychogeriatrische problematiek wonen. De organisatie Laurens bestaat uit drie…

PvdA Barendrecht op bezoek bij Zorggroep De Toekomst
| |

PvdA Barendrecht op bezoek bij Zorggroep De Toekomst

Barendrecht wordt ouder! Hoe gaan we in de toekomst de zorg voor onze ouderen organiseren? Dat is de grote uitdaging waar Barendrecht in de komende jaren voor staat. PvdA vindt het belangrijk dat alle ouderen onbezorgd kunnen genieten van het leven. Op 26 januari jl. heeft de PvdA Barendrecht een bezoek gebracht aan Zorggroep De…