| |

PvdA bezoekt verzorgingshuis Parck Haven Barendrecht

De ZorgHavengroep is een particulier initiatief in de ouderenzorg en beschikt over meerdere kleinschalige woonvoorzieningen. Eén van de locaties is de Parck Haven bestaande uit 18 ruime appartementen, een huiskamer en eetkamer. De PvdA vindt het belangrijk dat ouderen de mogelijkheid hebben om te kunnen kiezen tussen reguliere en particuliere zorg en heeft daarom op 11 februari jl. een bezoek gebracht aan verzorgingshuis Parck Haven.

De doelgroep bestaat uit ouderen met psychogeriatrische en/of somatische stoornissen en/of beperkingen. De leeftijd van de bewoners varieert. De meeste cliënten hebben een leeftijd tussen 80 en 90 jaar, maar er wonen zowel jongere als oudere cliënten. Alle bewoners zijn geïndiceerd door het CIZ (Centrum Indicatie Zorg). Mede door de kleinschalige opzet wordt op deze locatie 24 uur persoonsgerichte zorg verleend waarbij persoonlijke aandacht, respect en veiligheid van de bewoners gewaarborgd is. Er is geen sprake is van vereenzaming, aldus de heer Ronald Oostlander (initiatiefnemer tevens directeur van het ZorgHavengroep).

Op dit moment bestaat de ZorgHavengroep uit tien locaties. Aangezien er een enorme wachtlijst is van ouderen die zich aanmelden, zal er in de toekomst gekeken worden of meerdere locaties bijgebouwd kunnen worden.

Het bezoek werd beëindigd met een rondleiding in het gebouw waarbij de leden van de PvdA de mogelijkheid hadden om een kamer van een bewoner te bezichtigen.

PvdA Barendrecht bedankt de heer Ronald Oostlander voor zijn tijd en de gegeven rondleiding en wij hopen een warme relatie te onderhouden.

Tina Jakoeb, Lijstrekker PvdA Barendrecht

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *