PvdA stelt vragen over aanpak tegen discriminatie

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het antidiscriminatiebeleid. De partij vraagt het college om inzicht te geven in de huidige stand van zaken en hoe de gemeente van plan is de uitdagingen aan te pakken die voortkomen uit recente organisatorische veranderingen.

De fractie wijst op de noodzaak van helderheid over hoe Barendrecht discriminatie aanpakt, vooral in een tijd waarin bestaande samenwerkingsverbanden zoals die met RADAR opnieuw vorm moeten krijgen.

De partij zoekt antwoord op vragen over het voortbestaan en de vorm van het antidiscriminatiebeleid na de opheffing van de BAR-organisatie, en hoe dit de projecten en initiatieven beïnvloedt die gericht zijn op het bevorderen van acceptatie en veiligheid van LHBTI+ personen. Ook wordt er gevraagd naar de besteding van de extra financiële middelen die sinds 2021 zijn toegewezen voor het tegengaan van discriminatie, en om een overzicht van het aantal discriminatieklachten en incidenten die zijn gemeld, met bijzondere aandacht voor de LHBTI+ gemeenschap. Ten slotte is er een vraag over de voortgang van preventieve programma’s, waaronder voorlichting aan professionals en scholen, die in samenwerking met RADAR zijn opgezet.

De PvdA kijkt uit naar de reactie van het college over hoe zij de genoemde kwesties willen aanpakken. De fractie blijft vastberaden om bij te dragen aan een Barendrecht waar iedereen, ongeacht achtergrond of identiteit, zich volledig geaccepteerd en thuis voelt.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *