PvdA aanwezig tijdens bespreking van de concept strategische agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Op 15 september organiseerde de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH) een regionale bijeenkomst om met elkaar in gesprek te gaan omtrent het concept strategische agenda waarin antwoorden geformuleerd zijn op het gebied van bereikbaarheid en economisch vestigingsklimaat. Denk hierbij aan vragen zoals (1) zitten we op koers wat betreft verbeteren van de bereikbaarheid en het vernieuwen van de economie? en (2) moeten we onze prioriteiten aanscherpen en/of veranderen?

Tijdens de bijeenkomst werd vooral benadrukt hoe belangrijk samenwerking is om de ambities uit de strategische agenda te kunnen realiseren. Sinds 2019 is er al een aantal successen geboekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het realiseren van dertienduizend laadpalen voor elektrische auto’s, zeven procent minder CO2 in de metropoolregio en het opzetten van innovatieprogramma’s en fieldlabs om onder andere de regionale economie te versterken, bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en de aansluiting van onderwijs en arbeidsmark te verbeteren.

In het concept is op basis van de opgaven zoals: groei, herstel, kwaliteit en vernieuwing, zes beleidsdoelen geformuleerd namelijk; (1) op een verantwoorde manier investeren in bereikbaarheid, (2) investeren in toekomstbestendige arbeidsmarkt door bijvoorbeeld onderwijs goed aan te laten sluiten op het arbeidsmarkt, (3) vernieuwen van werklocaties, (4) het versterken van de regionale mobilitietsnetwerken, (5) stimuleren van actieve en collectieve vormen van mobiliteit en (6) het herstellen van het openbaar vervoer systeem.

De PvdA vindt het belangrijk dat alle gemeenten zich herkennen in de strategische agenda, zodat wij elkaar kunnen helpen en versterken bij het realiseren van de geformuleerde doelen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *