Piet en Corrie Ratsma: Een pleidooi voor meer eenheid in politiek

In een inspirerende ontmoeting met Piet en Corrie Ratsma op 15 juli, werd de kracht van samenwerking in de politiek onderstreept. Deze dialoog gaf inzicht in de vele kansen om verbindende bruggen te slaan op zowel nationaal als lokaal politiek niveau.

Een toenemende samenwerking tussen partijen zoals de PvdA en Groen Links is een hoopvol teken. Dit toont aan dat een gemeenschappelijke visie en doelstellingen een centrale plaats kunnen innemen binnen het politieke domein. Het belang van constructieve dialoog, waar feitelijke argumentatie centraal staat in plaats van persoonlijke verschillen, werd onderstreept.

Tijdens het gesprek kwamen zorgen naar voren over de groeiende polarisatie in zowel nationale als lokale politieke arena’s.

Deze trend vormt een potentieel risico voor zittende politici en de toekomstige stabiliteit van onze democratie’, aldus Piet.

De zorgen richten zich op een verharding waarbij discussies te vaak persoonlijk worden, in plaats van gebaseerd te zijn op feitelijke argumenten. Intimidatie en bedreigingen horen niet thuis in een gezonde democratie. Echter, de recente samenwerking tussen de PvdA en Groen Links biedt hoop. Deze samenwerking illustreert dat een andere benadering mogelijk is, waarbij dienstbaarheid aan de burger en gemeenschappelijke doelen centraal staan. Een zorgwekkend bijproduct van deze polarisatie is de verwachte uittocht uit de politiek. Hoewel vernieuwing in de politiek wordt toegejuicht, gaat er ook kostbare ervaring verloren. Zeker voor kleinere fracties is het essentieel om een duidelijke koers te hebben en de complexiteit van procedures te begrijpen.

Daarnaast worden de uitdagingen van toenemende digitalisering, vooral voor ouderen, onderkend. Hoewel digitalisering kansen biedt, moet er rekening gehouden worden met degenen die hiermee moeite hebben, of simpelweg niet de middelen hebben om bij te blijven.

Concluderend is er een dringende noodzaak voor verandering in het politieke landschap. De complexiteit van bestuur, gecombineerd met toenemende regelgeving, mag niet leiden tot afnemend vertrouwen bij de burger. Een meer open en samenwerkende aanpak kan het tij keren en de democratie versterken.

Raadslid Tina Jakoeb van de PvdA wenst Piet en Corrie Ratsma hartelijk te bedanken voor hun openhartige en verhelderende inzichten. Hun vertrouwen in zowel het raadslid als in de PvdA Barendrecht wordt zeer gewaardeerd.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *