PvdA en GL op bezoek bij Buurtbemiddeling

Tijdens een kennismakingsgesprek legde Fica Djohani (coördinator Advieslijn Woonoverlast en Buurtbemiddeling Barendrecht) uit dat het concept van Buurtbemiddeling in de jaren negentig is ontstaan door een bezoek van een Rotterdamse delegatie van politici, beleidsmakers en wetenschappers aan de Community Boards in San Francisco, die (buurt)bemiddeling al twintig jaar succesvol toepassen volgens de visie van Raymond Shonholtz. Naar aanleiding van het bezoek aan San Fransico werd in 1996 CoCon (Coloured Consultancy), benaderd om het eerste project Buurtbemiddeling onder leiding van Fica Djohani in Rotterdam-Lombardijen vorm te geven.

In Barendrecht is Buurtbemiddeling in 2011 van start gegaan. Sinds een aantal jaren neemt de bereidheid af van inwoners om met buren in gesprek te gaan. Ook bleek vaker behoefte aan advies en een luisterend oor voor hoe om te gaan met de overlastsituatie, zonder daar gelijk een traject Buurtbemiddeling voor te hoeven starten. CoCon is in 2017 gestart met haar Advieslijn Woonoverlast en biedt deze inmiddels ook in Barendrecht aan in combinatie met Buurtbemiddeling. Deze oplossing is nog laagdrempeliger én inwoners hebben de mogelijkheid om hiervan anoniem gebruik te maken. De Advieslijn Woonoverlast wordt, net als Buurtbemiddeling, door gemeente Barendrecht, Woningstichting Patrimonium, Havensteder en Wooncompas mogelijk gemaakt en is een groot succes. “Vooral in de coronatijd is de Advieslijn van grote meerwaarde geweest, niet alleen omdat het een filterfunctie heeft maar ook omdat het lange tijd de enige manier was voor buren om over de ervaren overlast in gesprek te kunnen gaan. Daarnaast vindt er veel coaching plaats tijdens de gesprekken. Daarom moet de Advieslijn meer publiciteit krijgen om ervoor te zorgen dat meer inwoners er gebruik van gaan maken en ook om te laten zien hoe waardevol het werk van de vrijwilligers is bij de Advieslijn en Buurtbemiddeling”, aldus Fica Djohani.

Vrijwilligers die zich aanmelden volgen eerst de CoCon Basistraining Buurtbemiddeling en ontvangen daarna een certificaat, dat erkend is door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. “Buurtbemiddeling is niet enkel gericht op relatieherstel, maar heeft ook als doel om de communicatie duurzaam te verbeteren zodat partijen in de toekomst op een constructieve manier met elkaar in gesprek kunnen gaan. In Barendrecht zijn er momenteel zes vrijwilligers en een adviseur die samen dertig casussen moeten afhandelen”. Dat is veel volgens Fica Djohani. Buurtbemiddeling is nu daarom via verschillende kanalen vrijwilligers aan het werven.

De PvdA en GL bedanken Fica Djohani en Ricardo Verheij voor het informatieve gesprek.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *