PvdA in gesprek met Stichting Leergeld

Op 21 november jl. heeft de PvdA een kennismakingsgesprek gehad met Mark Schutjens (directeur-bestuurssecretaris Stichting Leergeld). Om minimagezinnen te ontzorgen en zoveel mogelijk kinderen mee te kunnen laten doen op het gebied van onderwijs of welzijn, heeft de gemeente Barendrecht een samenwerkingsovereenkomst getekend met Stichting Leergeld.

Gezinnen kunnen bij Stichting Leergeld terecht voor een kindpakket in natura. Een kindpakket in natura omvat verschillende onderdelen. Zo kunnen ouders/verzorgers één keer per jaar een aanvraag doen voor een Kindpas (kinderen van 0 t/m 17 jaar) en een Schoolspullenpas (kinderen van 4 t/m 17 jaar). Daarnaast kan aan schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs en aan schoolgaande kinderen in basisonderwijs én het gezin eenmalig een laptop worden verstrekt. Ook kan een kind één keer per vijf jaar een fiets aanvragen.

Doorverwijzingen naar Stichting Leergeld kunnen onder andere gedaan worden door de scholen. Echter ligt er een grote uitdaging voor ons binnen het onderwijs. Wij merken de laatste tijd dat er minder vertaalslag is vanuit het onderwijs naar Stichting Leergeld en willen ons de komende tijd gaan focussen op hoe wij de scholen beter kunnen betrekken om een melding te doen op het moment dat zij een kind zien die een fiets, kleding of een laptop nodig heeft”, aldus Mark Schutjens.

Naast het verstrekken van voorzieningen in natura heeft Stichting Leergeld ook een signalerende taak. Middels huisbezoeken die afgelegd worden kunnen gezinnen, daar waar nodig, doorverwezen worden naar andere instanties zoals de voedselbank of schuldhulpverlening.

Ook daar zit een uitdaging in voor alle organisaties binnen het sociaal domein en de gemeente want wat wij zien is dat doorverwijzingen vaak niet worden opgevolgd, met als gevolg dat er geen acties worden ondernomen om het gezin verder te helpen. Volgens Mark Schutjens is hierin een grote rol weggelegd voor het wijkteam omdat het een verbindende schakel is tussen alle organisaties”.

Ouders, verzorgers en intermediairs kunnen bij Leergeld een aanvraag indienen voor hulp via www.elkkinddoetmee.nl.

De PvdA wil Stichting Leergeld bedanken voor het informatieve gesprek.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *