Op weg naar een Kindvriendelijk Barendrecht?

Barendrecht is een relatief welvarende gemeente, waar aandacht is voor onze jeugd. Zo probeert de gemeente de jeugd te betrekken in lokale politiek via een kinderburgemeester en jongerenraad, wordt er veel georganiseerd vanuit Kijk op Welzijn en Blok0180. Echter is verbetering mogelijk, willen wij gemeente Barendrecht kindvriendelijk kunnen noemen. 

Tijdens de oriënterende commissie Samenleving op 14 november presenteerde PvdA-raadslid Tina Jakoeb een voorstel gericht op het transformeren van Barendrecht tot een officieel erkend kindvriendelijke gemeente. Dit initiatief past bij de ambities van het huidige college om te komen tot een werelddorp en biedt handvatten om de goede beslissingen te nemen en de juiste maatregelen te treffen voor onze kinderen en jongeren. Hierbij kan men denken aan beleid dat gaat over veiligheid, of actuele thema’s zoals digitalisering en het klimaat.

In het voorstel is een situatieanalyse van de gemeente Barendrecht opgenomen, welke een eerste indruk geeft waar mogelijke knelpunten zitten voor onze jeugd. Met deze analyse en dit voorstel is een mooie eerste stap gezet. Een volgende stap ligt nu bij de raad. Sluiten wij ons als gemeente Barendrecht wel of niet aan bij het internationale programma van UNICEF om van Barendrecht een ‘Child Friendly City’ te maken. De label, die toegekend wordt door UNICEF is natuurlijk leuk, het is positieve reclame voor onze gemeente, maar de onderliggende essentie van dit programma is belangrijker, namelijk het streven naar een praktische toepassing voor het naleven het Kinderrechtenverdrag, om zo een situatie te creëren waar ieder kind veilig, gezond en kansrijk kan opgroeien en zich volop kan ontwikkelen.

Met dit programma committeert Barendrecht zich om een actieve houding te komen tot gestructureerde verbetering van het jeugdbeleid. Want cijfers uit onze laatste jaarverslagen laten zien dat armoede in onze gemeente toeneemt, dat de vraag naar jeugdzorg inclusief bijkomende kosten bijna onhoudbaar wordt en dat criminaliteit onder onze jongeren toeneemt. Onze gemeente staats zelfs landelijk in de top 20 van jeugdcriminaliteit. Cruciaal in dit aanpak is niet enkel de directe betrokkenheid van de jeugd maar ook specifieke, meetbare doelstellingen die ons beleid sturen en doordat er intensieve samenwerking is binnen verschillende sectoren zoals onderwijs, zorg en veiligheid wordt er gestreefd naar een holistische benadering die de jeugd op alle fronten ondersteunt.

Dus zijn we als gemeente bezig met onze kinderen? Ja zeker, maar het is niet genoeg. Het moet beter en een continu proces zijn en dat kan alleen samen met onze kinderen en jongeren, willen we ook voor hen van Barendrecht een Werelddorp maken.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *