| |

PvdA in gesprek met de Stichting Voedselbank Barendrecht

Op 24 februari jl. heeft PvdA Barendrecht een bezoek gebracht aan de Stichting Voedselbank in Barendrecht.

Mensen die aangewezen zijn op de voedselbank hebben in de meeste gevallen te maken met meerdere problemen die tegelijkertijd afspelen. Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een voedselpakket. De hulp van de voedselbank is tijdelijk, bedoeld om een moeilijke financiële situatie te overbruggen. Naast het verstrekken van voedselpakketten speelt de voedselbank ook een belangrijke rol in het vergroten van de zelfredzaamheid van hun klanten. Dit doen zij middels intakegesprekken. Tijdens de intakegesprekken wordt geïnventariseerd welke hulp er nodig is om ervoor te zorgen dat deze doelgroep zo snel mogelijk weer op eigen benen staat.

Eén van de uitdagingen waar de voedselbank voor staat is zoveel mogelijk mensen bereiken die hulp nodig hebben maar het een moeilijk besluit vinden om naar een voedselbank te gaan. Onder velen heerst er schaamte en onbekendheid. Volgens Bea Aziz kan de gemeente hierin een belangrijke rol vervullen door meer voorlichting te geven.

Daarnaast is het van essentieel belang dat de gemeente investeert in het verlenen van nazorg aan mensen die in een schuldhulpverleningstraject terecht gekomen zijn. “Het ontbreken van de nazorg heeft als gevolg dat bepaalde doelgroepen afhankelijk blijven van voedselpakketten. Voedselhulp moet tijdelijk zijn. Er moet daarom een centraal aanspreekpunt op het gebied van welzijn komen in het gemeentehuis”, aldus Cees Versendaal.

Aan het einde van het gesprek kregen de leden van de PvdA een rondleiding waarbij er onder andere verteld werd hoe de voedselpakketten samengesteld worden.

De PvdA is Bea Aziz en Cees Versendaal zeer erkentelijk voor dit kennismakingsgesprek en kijkt uit naar een goede samenwerking de komende vier jaren.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *