Niemand in de kou – in gesprek met Attje Kuiken en Jesse Klaver

Tijdens een bijeenkomst in Tilburg op 18 september jl. gingen Attje Kuiken en Jesse Klaver in gesprek omtrent hun plan om per 1 november 2022 de energierekening van huishoudens te maximeren door een prijsplafond vast te leggen en wat er moet gebeuren om te zorgen dat deze winter niemand in de kou komt te staan. PvdA Barendrecht was tijdens de bijeenkomst aanwezig.

Ook in Barendrecht maakt de PvdA zich zorgen omtrent inwoners die aangeven dat zij nu al niet rondkomen laat staan de hoge energierekening kunnen betalen. Recentelijk heeft de PvdA op basis van deze signalen schriftelijke vragen gesteld omtrent de energietoeslag. In Barendrecht hanteren wij de grens van 120% van het minimumloon om aanspraak te maken op de energietoeslag. In de gemeente Rotterdam, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Dordrecht en ook in de Hoekse Waard ligt deze grens op 130%, in Rotterdam zelfs op 140%. Dit betekend dat er in deze gemeenten meer mensen recht hebben op deze toeslag. Een toeslag die voor veel huishoudens hard nodig is, willen zij de winter door kunnen komen.

Hoewel de partijen pleiten voor een prijsplafond van 1500 kubieke meter gas en 3300 kilowattuur met een prijs die gold in januari 2022, is met Prinsjesdag een prijsplafond aangekondigd waarbij er gekeken zal worden wat een gemiddeld gezin aan gas en stroom verbruikt. Dit betekent dat huishoudens die minder verbruiken dan de gemiddelde 1200 kuub gas en 2400 kWh stroom per jaar minder zullen betalen in vergelijking tot huishoudens die meer verbruiken. Dit is een lager prijsplafond dan voorgenomen, maar beter iets dan niets. Zoals de beide partijleiders aangaven tijdens het congres, er moet nu echt wat gedaan worden om gezinnen te redden.

Met het instellen van een prijsplafond betekent dit voor veel gezinnen een lagere energierekening. Echter verbruik je als huishouden meer dan 1200 kubieke meter gas en 2400 kilowattuur, dan zal alles hierboven vallen onder het dan geldende markttarief. Op deze manier hoopt het huidige kabinet een impuls te geven zuinig om te gaan met energie en te verduurzamen waar mogelijk.

Hoewel het prijsplafond lager is, is de PvdA Barendrecht blij met het initiatief van de twee linke partijen en hoopt dat dit de lasten zal verlichten voor veel gezinnen én zal stimuleren om te verduurzamen. Daarnaast moet de focus blijven om met elkaar in gesprek te blijven omtrent hoe in de toekomst mensen op een structurele manier geholpen kunnen worden om zo onze energiebehoefte te verlagen en te verduurzamen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *