Raadsleden met elkaar in gesprek over financieel ravijn

Er dreigt een financieel tekort van drie miljard euro voor gemeenten. Om in actie te komen, heeft het actiecomité Raden in Verzet het manifest ‘Zonder geld geen gemeenten’ opgesteld. Op de raadsvergadering van 19 december jl. heeft raadslid Tina Jakoeb hier aandacht voor gevraagd en alle raadsleden opgeroepen om in actie te komen. Wethouder Van der Linden gaf aan dat het college van Barendrecht op dezelfde lijn zit als het manifest. “Het is heel goed als de Raden via zo een manifest ook druk opvoeren bij het Rijk want hoe luider de boodschap in Den Haag klinkt, hoe beter!”

Op 27 januari organiseren het actiecomité Raden in Verzet en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, een bijeenkomst voor alle raadsleden in Nederland. Tijdens de bijeenkomst laat de VNG weten wat de laatste stand van zaken is van de gesprekken tussen het Rijk en de VNG. Daarnaast zullen raadsleden met elkaar het gesprek aangaan over wat de gemeenteraad kan doen om het vanaf 2026 dreigende financiële ravijn af te wenden. Tot slot wil het actiecomité proberen een aantal concrete resultaten te boeken, zoals een voorbeeldmotie voor alle raden in het land om de boodschap van het manifest te versterken.

Manifest ‘Zonder geld geen gemeenten’

Het actiecomité zal het manifest eind januari aanbieden aan de informateur en de onderhandelende partijen in Den Haag.Sicco Louw, voorzitter van het actiecomité: “Als gemeenteraads- of commissielid zijn we niet actief geworden om onze eigen gemeente kapot te bezuinigen. Dat is al jaren het motto van het actiecomité Raden in Verzet. We willen graag aan de onderhandelende partijen in Den Haag laten zien, dat we ons als collectief van raadsleden grote zorgen maken. Daarom hebben we een manifest opgesteld, gericht aan de informateur en de onderhandelende partijen in de Tweede Kamer. Het manifest roept op dat de gemeenten structureel over voldoende middelen beschíkken via het gemeentefonds, door bijvoorbeeld afschaffing van de opschalingskorting, het voortzetten van de bestaande financieringssystematiek en indexering van de fondsen passend bij de werkelijke (nog steeds stijgende) kosten op de wettelijke (zorg)taken.”


Het manifest is vlak voor het kerstreces verspreid onder alle raadsleden en griffies in het land. Inmiddels hebben meer dan 600 raadsleden het manifest ondertekend.

Vanuit het actiecomité laten we de stem van alle (burger)raads- en commissieleden in Nederland horen. We hebben goed contact met de Vereniging Nederlandse Gemeenten die namens alle gemeenten met de Rijksoverheid onderhandelt over onder meer de financiën. En sinds kort werkt het actiecomité nauw samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Zij helpt het actiecomité met logistieke zaken en om onze informatie en acties onder de aandacht te brengen van de bij haar aangesloten raadsleden. Het actiecomité wordt steeds breder en kent nu al vertegenwoordigers uit zeven Raden. Het comité bestaat vooralsnog uit de volgende raadsleden:

Nico de Jong – gemeente Alphen aan den Rijn.

Tina Jakoeb – gemeente Barendrecht.

Cathy Noordergraaf – gemeente Hilvarenbeek

Joep Derksen – gemeente Teylingen

Léon van Dun – gemeente West-Betuwe 

Anna de Groot – gemeente Zaanstad

Rob Duiven – gemeente Zoetermeer

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *