Jaarafsluiting met reflectie en visie voor de toekomst

Aan de vooravond van het nieuwe jaar reflecteert de PvdA-fractie op een aantal zaken die recent onze aandacht hebben gevraagd in de Raad.

Dit jaar hebben wij ingestemd met belangrijke woningbouwprojecten, zoals het Project Stationstuinen, dat voorziet in de constructie van ongeveer 815 woningen, en Zuidpolder fase 2, dat streeft naar een evenwicht tussen natuurbehoud en het verschaffen van betaalbare huisvesting. Door onze goedkeuring aan deze projecten dragen we bij aan de aanpak van de woningnood en ondersteunen we de duurzaamheid en leefbaarheid in Barendrecht.  We hebben het college verzocht om de financiële en infrastructurele plannen omtrent deze ontwikkelingen te overzien, om te verzekeren dat de groei van onze gemeente hand in hand gaat met behoud van kwaliteit van leven voor alle inwoners.

De voorgestelde verhoging van de grafrechten in de Belastingnota 2024 heeft geleid tot bezorgdheid over de betaalbaarheid van waardige afscheidsdiensten voor onze inwoners. De PvdA pleit voor het handhaven van het dekkingspercentage van 50% voor lijkbezorgingsrechten om begraven betaalbaar te houden en onze waarden te behouden.

De milieuopgave blijft een prioriteit, waarbij we ons inzetten voor concrete acties om de leefomgeving te verbeteren en de energie-efficiëntie van woningen te verhogen. We blijven zoeken naar manieren om elke inwoner, waaronder degenen die moeite hebben met lezen en schrijven, te betrekken bij duurzaamheidsinitiatieven.

Dit persbericht belicht slechts enkele van de vele dossiers waarmee we ons hebben beziggehouden. Voor een volledig overzicht van alle dossiers, onze standpunten en stemgedrag in de raad, nodigen wij inwoners uit om onze website te bezoeken: pvdabarendrecht.nl.

“We nemen de verantwoordelijkheid voor de uitdagingen die voor ons liggen en kijken uit naar een jaar waarin we verder bouwen aan een rechtvaardige en duurzame gemeenschap. Met een hart vol hoop voor de toekomst, wensen we alle inwoners van Barendrecht een voorspoedige jaarwisseling”.

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid Barendrecht,

Een gezegend nieuwjaar.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *