PvdA aanwezig tijdens de officiële onthulling nieuwe straatnaam ‘Suze Groenewegpad’

Op 19 oktober jl. was de officiële onthulling van de nieuwe straatnaam ‘Suze Groenewegpad’ op de kruising van de Baanvakwei met het Provinciaal fietspad, aan de kant van de Vrouwenpolder. In een raadsinformatiebrief gedateerd van 20 april 2022 wordt uitleg gegeven waarom er voor deze locatie is gekozen:

Er is gekozen voor deze locatie vanwege het feit dat Mevrouw Suze Groeneweg de laatste zes jaren van haar leven in Barendrecht heeft gewoond, nabij de Middeldijk, ter hoogte van de wijk Vrouwenpolder. Het beoogde fietspadtraject is onderdeel van een doorgaande oost-west-route in Vrouwenpolder. Het loopt van het ‘Provinciaal fietspad’ dat onderdeel is van het oude tramtracé (noord-zuid) van Rotterdam naar Zeeland tot aan de rotonde op de Middelweg. Suze Groeneweg zal zowel in haar actieve jaren, als in de tijd dat zij in Barendrecht woonde, vele malen met de (stoom)tram over dit historische tracé door/naar Barendrecht zijn gekomen. Het beoogde fietspad om haar te vernoemen loopt door de gehele wijk Vrouwenpolder en sluit dus ook aan op het straatnamenthema in deze wijk.

Op 19 oktober 2020 was het tachtig jaar geleden dat Suze Groenweg in Barendrecht overleed. Om haar te eren werd door raadslid Cicilia Rijsdijk (EVB) in september 2020 de motie ‘Straatnaam Suze Groenweg’ ingediend en aangenomen door de gemeenteraad.  

De PvdA is blij met dit initiatief. Suze Groeneweg staat niet alleen bekend als voorvechtster van vrouwenrechten, maar ze was ook de eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid in Nederland aangesloten bij de SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), de voorganger van de PvdA (Partij van de Arbeid). Met de onthulling van de nieuwe straatnaam ‘Suze Groenewegpad’, wordt niet alleen haar nagedachtenis levend gehouden, maar kan zij zelfs nu nog een inspiratie zijn voor een volgende generatie.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *