Ondernemersdebat VBO Fresh Port

Op 9 maart jl. heeft de PvdA deelgenomen aan het ondernemersdebat georganiseerd door VBO Fresh Port, een onafhankelijke businessclub die actieve Barendrechtse groot-, midden- en kleinbedrijf bijeenbrengt en hun onderlinge relatie versterkt. De dagvoorzitter van het debat was Roelof Hemmen, voormalig nieuwspresentator van het RTL Nieuws, radiopresentator bij BNR Nieuwsradio en tot voor kort nieuwspresentator bij Radio 538. De PvdA was vertegenwoordigd door Tina Jakoeb en Daphne Plaizier.

Na het voorstelrondje waren er vier stellingen waarover partijen met elkaar in debat gingen. De stellingen waren als volgt:

 • Wat mag ondernemend Barendrecht van u concreet verwachten rondom het inkoopbeleid door de gemeente Barendrecht?
  Korte samenvatting van de visie van PvdA: De gemeente Barendrecht kocht in 2020 voor 36% lokaal in. Het is een stijging t.o.v. 2018 maar we zijn er nog niet. De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente lokaal blijft inkopen om op deze maatschappelijk verantwoord ondernemen door marktpartijen te stimuleren via haar inkoopbeleid en opdrachtgeverschap. Daarnaast vindt de PvdA het belangrijk dat de gemeente goede afspraken maakt met organisaties bij inkoop en aanbestedingen over de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook vindt de PvdA het belangrijk dat er bij aanbestedingen gelijke behandeling van elke ondernemer gewaarborgd wordt en pleit daarom voor een overzicht van alle ondernemers in Barendrecht. Tot slot zijn de afgelopen jaren verschillende acties namens de gemeente in gang gezet om lokale inkoop te bevorderen. Dit wil de PvdA de komende jaren doorzetten door onder andere in gesprek te blijven met VBO Fresh Port.
 • Gaat de ontwikkeling Stationstuinen niet ten koste van het ondernemersklimaat in Barendrecht?
  Korte samenvatting van de visie van PvdA: Een van de speerpunten waar de PvdA de komende jaren aan wil gaan werken is de woningnood in Barendrecht. Stationstuinen biedt ruimte voor ongeveer 3500 woningen waarvan ongeveer 30% sociale woningbouw zijn en 20% in de categorie betaalbaar wonen valt. Natuurlijk lossen we hiermee de woningcrises niet op maar het is een eerste stap in de goede richting. Aangezien dit gebied nu gedeeltelijk een bedrijventerrein is, betekent dit dat bedrijven moeten gaan verhuizen naar een mogelijke nieuwe vestigingsplek namelijk het bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard. De PvdA deelt de stelling niet dat de ontwikkeling van Stationstuinen ten koste gaat van het ondernemersklimaat in Barendrecht, omdat dit project naast woningen ook ruimte biedt (40.000 – 60.000 vierkante meter) voor bedrijvigheid. De PvdA vindt het wel belangrijk dat er aan de voorkant goede gesprekken hadden moeten plaatsvinden met de ondernemers die zich gedupeerd voelen. Dat is onvoldoende gebeurd. De PvdA wild de komende vier jaren hier aandacht aan besteden en in gesprek gaan en blijven met deze ondernemers.
 • De verschillende verkiezingsprogramma’s zit een prijskaartje. Maar welke voordelen gaan ondernemers van jullie verkiezingsprogramma’s merken.
  Korte samenvatting van de visie van PvdA: De afgelopen jaren heeft de PvdA zich ingezet voor sociaal ondernemerschap. Een voorbeeld hiervan is de overname van de sociale drukkerij door lokale onderneming Drukkerij de Bondt. Een deel van het werk leent zich goed voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De komende jaren wil de PvdA dit gaan voortzetten.
 • Hoe brengt u Dutch Fresh Port de komende vier jaar verder?
  Korte samenvatting van de visie van PvdA: Door de bedrijvigheid op Dutch Fresh Port is er sprake van veel auto- en vrachtwagenverkeer. Het is voor alle partijen (gemeente als voor de omgeving en voor Dutch Fresh Port) van belang dat het verkeer goed en veilig kan worden afgewikkeld. Vanuit de zaal werd input gegeven dat er een fietspad aangelegd moet worden en dat de gemeente minder bureaucratisch te werk moet gaan en sneller moet handelen. De PvdA wil de komende jaren samen met Dutch Fresh Port meedenken omtrent duurzame mobiliteitsmogelijkheden en ervoor zorgen dat er sneller gehandeld wordt vanuit de gemeente.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *