Wibaut-leergang 2022

Op zaterdag 18 juni jl. heb ik samen met andere collega-raadsleden de Wibaut-leergang afgesloten in Utrecht. De leergang is onder andere bedoeld voor nieuw gekozen lokale politici en vindt plaats na de gemeenteraadsverkiezingen.

Tijdens de leergang werd door ervaren coaches onder andere tips gegeven over hoe de eerste 100 dagen op een goede manier te overleven. Daarnaast werd ook ingegaan op de vraag wat een raadslid een echt PvdA raadslid maakt.

De leergang bestond uit vier bijeenkomsten waarbij verschillende thema’s de revue passeerden. Tijdens de eerste bijeenkomst ging voormalig partijleider Lilianne Ploumen onder andere in op hoe je een goede start kan maken, hoe je voor een goede samenwerking kan zorgen in een fractie en hoe het politieke krachtenveld er uitziet in een gemeente. Tijdens de tweede dag werd uitgebreid ingegaan op thema’s binnen het Sociaal Domein zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdzorg, Participatiewet, kansenongelijkheid en het bestrijden van tweedeling. De derde dag stond in het teken van het fysieke domein. Denk hierbij aan volkshuisvesting, de Omgevingswet en de energietransitie. Dag vier werd door burgemeester Ahmed Aboutaleb geopend met een interactieve masterclass over het lokale veiligheidsdomein en afgesloten met een masterclass over ondermijnende criminaliteit.

Bijzondere dank aan Jacqueline Kalk en Sofie Kuilman voor het organiseren van deze leergang. Als nieuw raadslid heb ik hier veel aan gehad en zal de opgedane kennis ongetwijfeld meenemen in het raadswerk.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *