Bruggen bouwen voor inclusiviteit

Op 2 augustus jl. had ik het voorrecht om in gesprek te gaan met Freddy May, de gewaardeerde coördinator van het Nationaal Ouderenfonds voor Oudere Migranten (NOOM). Als raadslid sta ik voor de uitdaging om mensen met een migratieachtergrond effectief te bereiken. Mijn doel is om een inclusieve samenleving te bevorderen in Barendrecht. Met dit doel voor ogen, heb ik het initiatief genomen om met Freddy in gesprek te gaan en om zijn succesverhalen en ervaringen te delen.

Freddy May, die in 1969 naar Nederland kwam om economie te studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, heeft een opmerkelijke reis doorgemaakt. Zijn komst viel samen met de aanzienlijke migratie van Surinamers naar Nederland na de onafhankelijkheid van Suriname. Freddy’s toewijding leidde hem naar de rol van adjunct-directeur bij de Stichting Sociale Belangen Surinamers, waar hij nieuwkomers begeleidde en financieel ondersteunde. Later kreeg hij de taak om diverse stichtingen te bundelen in de Kategoriale Rijnmondse Organisatie van Surinamers voor Beleidsbeïnvloeding en Emancipatiebevordering (KROSBE) in 1984.

Zijn impact reikte verder dan enkel de Surinaamse gemeenschap. Freddy speelde tevens een essentiële rol bij het verenigen van uiteenlopende migrantengroepen, waaronder gastarbeiders afkomstig uit landen zoals Turkije, Marokko, Italië en Spanje. Deze bijzondere samenwerking resulteerde, onder zijn bekwame leiding, in de oprichting van de Stichting Stimulans in 1995.

Dit recente gesprek was een waardevolle uitwisseling van inzichten. Ik heb veel geleerd van Freddy’s strategieën. Zijn succesverhalen zijn inspirerend en bieden waardevolle lessen voor mijn eigen inspanningen.

Ik ben Freddy dankbaar voor dit diepgaande gesprek en waardeer zijn inzichten enorm. Ik kijk ernaar uit om in de toekomst onze uitwisseling van ideeën voort te zetten.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *