Themabijeenkomst welzijn, zorg, onderwijs, sport en cultuur

Op 30 juni heeft het college van Barendrecht een bijeenkomst georganiseerd om met inwoners in gesprek te gaan omtrent de thema’s welzijn, zorg, onderwijs, sport en cultuur.

Naast de woningnood, is de volksgezondheid nog steeds een belangrijk aandachtspunt voor een vitale Barendrecht. De kwetsbaarheid van onze gezondheid en (mentale) welzijn hebben wij direct kunnen ondervinden in de Corona-pandemie. Wij moesten thuisblijven, sociale contacten mijden, alle uitgaansgelegenheden waren gesloten en mogelijkheden tot sport waren beperkt. Daarnaast was de druk op de zorg enorm vanwege een enorme toename van infecties. Zelfs nu de pandemie gezakt is, staat de zorg onder druk. Naast het feit dat uitgestelde zorg ingehaald moet worden spelen personeelstekorten bij de jeugdzorg en huisartsen een grote rol.

Ook het onderwijs heeft klappen te voortduren gehad, welke direct en indirect invloed hebben op de ontwikkeling en welzijn van onze kinderen. Afstandsonderwijs is in sommige gevallen een prima middel, maar voor jonge kinderen hebben we gezien dat de kwaliteit van onderwijs achteruit is gegaan in deze periode. Kinderen hebben bijvoorbeeld hierdoor leerachterstanden opgelopen, maar ook achterstanden in sociale ontwikkelingen. Hier dient voldoende aandacht voor te zijn, want de effecten zullen decennia merkbaar zijn.

Het nieuwe college streeft ernaar om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen voor de hiervoor genoemde opgaven en zal de input van deze bijeenkomst gebruiken om met en in het belang van de Barendrechter de koers te bepalen voor een Barendrecht op weg naar 2026.

Er worden vier bijeenkomsten georganiseerd waarvoor u bent uitgenodigd.

De volgende bijeenkomst is op woensdag 6 juli. Thema ondernemen, economie, verkeer en mobiliteit.
Locatie: Café De Drie Geboden, Havenhoofd 19

Lukt het u niet bij deze bijeenkomst(en) aanwezig te zijn? Dan kunt u uw ideeën, suggesties en aandachtspunten mailen naar opwegnaar2026@barendrecht.nl.

Links op de foto Rene Dons (directeur/eigenaar digitaal dagblad BV) en rechts op de foto Simon Kelder (sinds 1998 gemeenteraadslid voor de VVD)

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *