Themabijeenkomst wonen en veiligheid

Op 29 juni jl. was er een bijeenkomst georganiseerd door het college van Barendrecht om met inwoners in gesprek te gaan omtrent de thema’s wonen en veiligheid. Namens de PvdA waren aanwezig Tina Jakoeb en Joop Schaeffer.

Sinds de laatste twee jaren staan de problemen rondom de woningnood op de eerste plaats in de actualiteitenrubrieken van de kranten. Het is merkwaardig omdat wij altijd gewend waren dat de volksgezondheid bovenaan stond. Sinds 1970 is het woningtekort niet zo hoog geweest en zal de komende jaren alleen maar oplopen.

Het recht op huisvesting betekent niet alleen een dak boven je hoofd maar ook een omgeving waar je veilig kan wonen. Daarom moet er ook geïnvesteerd worden in de leefbaarheid van wijken en buurten. Hierbij spelen vraagstukken zoals het uitbreiden van het groen, ruimte voor mens en dier, recreatiemogelijkheden, aanpak van criminaliteit door bijvoorbeeld wijkspecifieke veiligheidsmaatregelen, infrastructuur etc. een belangrijke rol.

Inwoners hebben baat bij meer nieuwbouw op plekken waar het ook fijn wonen is. Het is daarom wenselijk om bewoners in de bouwprojecten van de gemeente mee te laten participeren. Het nieuwe college streeft ernaar om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen voor de grote woonopgave waar de gemeenschap van Barendrecht voor staat en zal de input van deze bijeenkomst gebruiken om met en in het belang van de Barendrechter de koers te bepalen voor een Barendrecht op weg naar 2026.

Er worden vier bijeenkomsten georganiseerd waarvoor u bent uitgenodigd. Lukt het u niet bij deze bijeenkomst(en) aanwezig te zijn? Dan kunt u uw ideeën, suggesties en aandachtspunten mailen naar opwegnaar2026@barendrecht.nl.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *