PvdA, GL, CDA en VVD stellen schriftelijke vragen over beëindiging samenwerking met Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden

PvdA, GL, CDA en VVD hebben gezamenlijk hun bezorgdheid geuit over de mogelijke beëindiging van de samenwerking tussen de gemeente Barendrecht en Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden (Leergeld ZHM). Deze stichting heeft de afgelopen vijf jaar een cruciale rol gespeeld in het ondersteunen van kinderen uit minimagezinnen, waardoor zij volwaardig konden deelnemen aan de samenleving.

De partijen hebben schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders om opheldering te krijgen over deze situatie. Zij vragen waarom Stichting Leergeld ZHM niet eerder op de hoogte is gesteld van de gesprekken over beëindiging, die volgens berichten al sinds 2023 gaande zouden zijn. Dit gebrek aan communicatie met een belangrijke partner roept zorgen op.

Verder willen de partijen inzicht in de overwegingen van de gemeente bij het besluit om de samenwerking stop te zetten, gezien de significante impact op de kinderen die afhankelijk zijn van de ondersteuning van Leergeld ZHM. Ze vragen ook of er alternatieve oplossingen of partners zijn overwogen om de diensten van de stichting voort te zetten en hoe deze alternatieven dezelfde kwaliteit en bereik kunnen waarborgen.

De partijen betwijfelen of de bezuiniging op de subsidie aan Leergeld ZHM noodzakelijk is binnen het bredere financiële plaatje van de gemeente en vragen of er andere budgetposten zijn overwogen waar bezuinigd kan worden zonder directe negatieve gevolgen voor kwetsbare kinderen. Ze willen weten welke maatregelen de gemeente heeft overwogen om de stijgende kosten en loonindexatie voor Leergeld ZHM te compenseren, gezien de subsidie sinds de start van de samenwerking nooit geïndexeerd is geweest.

Daarnaast vragen de partijen hoe de gemeente staat tegenover de voorstellen van Leergeld ZHM om kostenbesparende maatregelen te implementeren, zoals het verstrekken van refurbished voorzieningen. Ze willen weten of er ruimte is voor onderhandeling over een gereduceerde subsidie in plaats van volledige beëindiging en welke concrete stappen kunnen worden ondernomen om de samenwerking voort te zetten onder aangepaste voorwaarden.

Verder willen de partijen weten welke stappen de gemeente zal ondernemen om ouders en kinderen te informeren en ondersteunen als de samenwerking met Leergeld ZHM wordt beëindigd en wat het plan is om deze kwetsbare groep te bereiken en te helpen. Ze vragen ook op welke criteria de evaluatie van de samenwerking met Leergeld ZHM is gebaseerd en hoe de impact op de doelgroep is meegenomen in deze evaluatie.

Tot slot willen de partijen weten hoe de gemeente de langetermijngevolgen voor de ontwikkeling en maatschappelijke participatie van de kinderen die nu ondersteund worden door Leergeld ZHM denkt op te vangen als de samenwerking stopt en wat de strategische plannen zijn om deze kloof te dichten. Ze vragen hoe de gemeenteraad een open en eerlijk gesprek over de voortzetting van de samenwerking met Leergeld ZHM kan bevorderen en welke mogelijkheden er zijn voor de gemeenteraad om actief betrokken te blijven bij de besluitvorming en ondersteuning van deze kwetsbare groep.

PvdA, GL, CDA en VVD hopen op een constructief gesprek met het college om de toekomst van deze belangrijke samenwerking veilig te stellen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *