Hoe realiseren we samen 30.000 sociale woningen?

Op 20 juni jl. organiseerde Maaskoepel (een federatie van 22 woningcorporaties uit de regio Rotterdam) een bijeenkomst ‘Gewoon Wonen’ met als doel om raadsleden en wethouders in de gelegenheid te stellen om kennis te maken met samenwerkingspartners. In het kader hiervan is dagvoorzitter Ruben Maes op een aantal thema’s zoals: urgentie, invulling van nieuw partnerschap, de aanpak en realisatie van ambities en de grote uitdagingen in de regio, in gesprek gegaan met onder anderen Martin van Rijn (voorzitter van Aedes), de vereniging van woningcorporaties, gedeputeerde Anne Koning en stadsgeograaf Cody Hochstenbach.

Waarom is de woningcrisis een ‘veelkoppige monster’?

Op dit moment zijn er in heel Nederland ongeveer 100.000 dak- en thuislozen waarvan velen op straat of in opvanglocaties leven. Maar ook vrouwen die in een crisisopvang ‘Blijf van m’n Lijf’ zitten behoren tot deze doelgroep. Andere doelgroepen die heel hard geraakt worden door de woningcrises zijn onder andere de huurders die na het betalen van de huur niet meer rond kunnen komen, jongeren die verplicht thuis moeten wonen en flex nomaden die afhankelijk zijn van tijdelijke huurcontracten.

PvdA Barendrecht was tijdens deze bijeenkomst vertegenwoordigd, omdat de partij het belangrijk vindt dat de bestaanszekerheid van onze burgers in alle omstandigheden gewaarborgd is. Dat betekent dat de overheid ervoor moet zorgen dat burgers recht hebben op een fatsoenlijke woning in een leefbare wijk waarin er ook verbondenheid is. Maar waar moeten we beginnen? Hoe gaan we in een tijd van woningnood ervoor zorgen dat wij niet alleen energieneutraal maar ook betaalbaar bouwen?

De gemeenten en de corporaties zijn bondgenoten van elkaar en hebben elkaar hard nodig om dit ‘veelkoppige monster’ aan te pakken. Hoe dan?

  • Urgentie met elkaar delen?
  • Consistent goed beleid?
  • Grond voor een reële prijs beschikbaar stellen aan de corporaties?
  • Gemeenten instrumenten geven om op te treden tegen particuliere ontwikkelaars?
  • De provincie moet duidelijke prestatieafspraken maken met de gemeente?
  • Geen welstandseisen bij het realiseren van fabrieksbouw?
  • Corporaties moeten samen inkopen en misschien conceptueel bouwen zodat het wiel niet elke keer weer opnieuw uitgevonden hoeft te worden?

De boodschap van deze middag was duidelijk namelijk: niet alleen MEER of BETER maar vooral ANDERS!

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *