Tegenwind voor windmolenplannen?

De PvdA uit serieuze zorgen omtrent de geplande plaatsing van windmolens bij het drukbevolkte Vaanplein. Inwoners, al belast door bestaand lawaai van verkeer en spoor, worden nu ook geconfronteerd met potentieel geluid van twee nieuwe 180 meter hoge windturbines.

Hoewel Barendrecht zelf de voorwaarden voor deze ontwikkeling mag bepalen en het college aanvullende maatregelen voorstelt om negatieve impact te minimaliseren, wordt lawaai als gezondheidsrisico vaak onderschat.

De WHO biedt geluidsnormen, maar het college voegt extra lokale maatregelen toe ter bescherming van inwoners. Ondanks dit, dringt de Provincie aan op spoedige actie, dreigt het initiatief over te nemen en lijkt de ontwikkelaar vooral hoog rendement na te streven. Hierbij bestaat het risico dat onze zorgvuldig gekozen, aanvullende maatregelen genegeerd worden en de Provincie zonder obstakels zijn plannen voortzet.

Dit scenario ondermijnt het toch al fragiele vertrouwen van burgers in de overheid met de meeste impact op kwetsbare groepen zoals kinderen en economisch minderbedeelden die vaak in luidruchtige wijken wonen of geen toegang hebben tot voldoende geïsoleerde huizen.

Gezien de toename van ernstige hinder onder inwoners, is dit een onaanvaardbare situatie, een standpunt dat de Provincie eveneens zou moeten erkennen en respecteren.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *