Kijk in de Wijk

Op 5 september organiseerde KijkopWelzijn de tweede “Kijk in de Wijk” bijeenkomst in de wijk Paddewei, een initiatief bedoeld om rechtstreeks input vanuit de samenleving op te halen. Het evenement kwam tot stand door een samenwerking tussen diverse maatschappelijke partners, waaronder Patrimonium, het wijkteam en verschillende adviespunten zoals Mantelzorg en Ouderenadvies.

De bijeenkomst, die volgde op een eerste editie in juli vorig jaar, bood een platform voor gesprekken tussen wijkbewoners en lokale organisaties. Onder de aanwezigen bevonden zich onder andere John Kiviets, de voorzitter van de buurtpreventie; Wouter van der Pas, de Buurtsportcoach en coördinator van het Lokaal Sportakkoord; Cees Buijs van KBO en PCOB; en Ouderenadviseur Lenny Janssen. Samen discussieerden zij over een scala aan onderwerpen die het welzijn en de leefbaarheid van de wijk beïnvloeden.

Uiteraard waren niet alleen maatschappelijke organisaties en wijkbewoners betrokken bij de “Kijk in de Wijk” bijeenkomst. Ook verschillende raadsleden maakten van de gelegenheid gebruik om zich te verdiepen in de wijkdynamiek en in gesprek te gaan met de inwoners van Paddewei. Aanwezig waren Tina Jakoeb van de PvdA, Arie Kooijman van GroenLinks, Hans Heiden, Nicoline Blankenstein en Els Schaap van EVB (Echt Voor Barendrecht).

In aanvulling op de reeds uitgebreide agenda was ook Amanda van Kuijk, de brandweerwijkvrouw, aanwezig om specifieke vragen over brandveiligheid te beantwoorden. Gezien het feit dat keukenbranden, en in het bijzonder een vlam in de pan, een veelvoorkomend huishoudelijk risico vormen, benadrukte Amanda het belang van juist handelen in dergelijke situaties. “In de paniek die vaak ontstaat, weten mensen meestal niet wat de juiste stappen zijn, zoals bijvoorbeeld het vuur proberen te doven met water, wat de situatie vaak erger maakt,” lichtte Amanda toe. Aanwezigen kregen zelfs de gelegenheid om onder begeleiding de vlam in de pan te blussen. Deze specifieke sessie was een aanvulling op het brede scala aan onderwerpen die al besproken worden tijdens de “Kijk in de Wijk” bijeenkomsten en onderstrepen het belang van een geïntegreerde aanpak om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verbeteren.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *