Wel of geen extra geld aan inwoners met een minimuminkomen vanwege inflatie?

In reactie op vragen gesteld door de PvdA heeft het college van Barendrecht op 6 september duidelijkheid verschaft over de financiële ondersteuning aan inwoners met een minimuminkomen. De vragen waren ingegeven door zorgen over de impact van de stijgende inflatie op deze inwoners.

Het college gaf aan dat er geen recente lokale maatregelen of besluiten zijn genomen voor structurele financiële ondersteuning in verband met inflatie. Dit komt omdat het structureel verhogen van het (minimum) inkomen een bevoegdheid is van de rijksoverheid, en dus niet van de gemeente. Echter, er is wel een specifieke energietoeslag ingevoerd om gestegen energiekosten in 2022 en 2023 te compenseren. Deze toeslag is geïntroduceerd in het kader van een wettelijke opdracht van het rijk en is bedoeld om enige financiële lastenverlichting te bieden aan mensen die het financieel moeilijk hebben. In lijn hiermee heeft het college aangekondigd dat er in het najaar verdere besluiten genomen zullen worden over het beleid aangaande deze energietoeslag voor 2023. Dit besluit kan pas genomen worden na verwachte wijzigingen in de Participatiewet.

Vooruitkijkend naar de toekomst wacht het college met interesse op de aankondigingen die op Prinsjesdag 2023 gedaan zullen worden door de rijksoverheid. De verwachting is dat deze nieuwe maatregelen gunstig kunnen uitpakken voor mensen met een minimuminkomen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *