PvdA stelt schriftelijke vragen inzake overlegstructuur ‘Veilig’

Op 13 juni 2020 heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld omtrent de projectopdracht ‘inzet extra ambulant jongerenwerk’. Dit project is inmiddels met succes afgerond. Eén van de bevindingen in de tussenevaluatie was dat er geen overzicht is van overlastmeldingen van de hotspots en jeugd aanverwante vragen. Dit heeft als gevolg dat een externe meting van overlastmeldingen jeugd (en een mogelijke daling) niet inzichtelijk is. Het advies was om te kijken naar een gemeentelijk systeem van monitoring, waaronder ook de overlegstructuur ‘Veilig’ zoals vroeger belegt weer nieuw leven in te blazen.

De PvdA had n.a.v. van het hiervoor genoemde advies aan het college gevraagd of het college mee ging met dit advies en zo ja, op welke termijn de overlegstructuur weer opgepakt kan worden? In de beantwoording had de wethouder aangegeven om de overlegstructuur Veilig zo snel mogelijk in te plannen namelijk tijdens het zomerreces.

Op 13 oktober jl. heeft de PvdA wederom vragen gesteld aan het college omdat bij navraag bleek dat de overlegstructuur Veilig nog niet opgestart was. Zie de vragen hieronder:  


Geachte college,

De PvdA heeft naar aanleiding van de beantwoording op 14 juni 2022 een aantal aanvullende vragen aan de wethouder.

  1. Bij de beantwoording op vraag 2 wordt door de wethouder aangegeven dat het streven was om in het zomerreces de eerste overleggen in te plannen. Volgens onze gegevens is dit nog niet gebeurt. Kan de wethouder aangeven waarom hier nog niet mee is gestart?
  2. Kan de wethouder aangeven wanneer hier nu wel mee gestart kan worden aangezien de overlast veroorzaakt door hangjongeren alleen maar toenemen. Zie ook persbericht van de Schakel gedateerd op 10 september 2022 jl. (https://barendrechtsdagblad.nl/Lokaal/inwoners-vrijenburg-klagen-over-gedrag-hangjongeren).

Dank aan de wethouder voor het beantwoorden van de vragen. De PvdA is blij om te horen dat de eerste operationele overleg inmiddels plaatsgevonden heeft en dat er diverse maatregelen (plaatsen van een camera, extra schoonmaakrondes, en extra inzet van BOA’s) zijn genomen bij CBS De Vrijenburg. Echter blijft de PvdA een vinger aan de pols houden omdat het problematiek hangjongeren niet wordt opgelost door enkel te handhaven. Het is ook belangrijk om deze jongeren alternatieven te bieden voor hun sociale behoeftes.

De beantwoording van de vragen door wethouder L van der Linden kunt u hieronder terugvinden.

2-638953-Antwoordbrief-wethouder-V

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *