PvdA stelt vervolgvragen over overlast Onderlangs

De PvdA heeft vandaag vervolgvragen gesteld aan het college naar aanleiding van de eerder ingediende schriftelijke vragen over de aanhoudende overlast op de Onderlangs. De fractie maakt zich zorgen over de hinder die wordt veroorzaakt door bestelbusjes die de weg blokkeren, waardoor inwoners in rolstoelen moeilijkheden ondervinden bij het betreden van de Middenbaan en fietsenrekken slecht bereikbaar zijn.

Het college heeft erkend dat er meerdere meldingen zijn ontvangen over postbusjes die de weg blokkeren. Handhavingsinspanningen zijn volgens het college reeds uitgevoerd door BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren), maar de PvdA wil graag weten of er naast gesprekken ook sancties kunnen worden opgelegd aan bedrijven die herhaaldelijk verantwoordelijk zijn voor deze vorm van overlast, zoals bijvoorbeeld Post NL. De fractie verzoekt het college om opheldering over mogelijke sancties die kunnen worden opgelegd aan deze bedrijven.

Daarnaast heeft het college toegezegd dat de overlast zal worden meegenomen in de herstructurering van het Onderlangs/’t Vlak. De PvdA wenst echter te weten op welke manier het college dit van plan is aan te pakken en welke specifieke maatregelen er zullen worden genomen om de problemen op de Onderlangs effectief aan te pakken.

Een ander probleem dat is opgemerkt, betreft de overlast veroorzaakt door hangjongeren in het gebied rondom de Onderlangs. Laat op de avond worden er zijstraten van de Middenbaan gebruikt om te roken, blowen en te eten, wat tot ongewenste situaties leidt. Het college heeft aangegeven dat er meer surveillances zullen plaatsvinden door de politie, BOA’s en buurtpreventie, en dat de jeugdoverlast zal worden besproken in het jeugdoverleg.

Om meer inzicht te krijgen in de plannen die momenteel in het jeugdoverleg worden besproken om deze problemen aan te pakken, verzoekt de PvdA het college om informatie te verstrekken over de initiatieven die daar gaande zijn.

Bovendien vraagt de PvdA zich af of er tijdens de geplande herstructurering van het Onderlangs/’t Vlak aanpassingen zullen worden gedaan aan de fysieke buitenruimte om de aantrekkingskracht voor hangjongeren te verminderen. Het gebied wordt momenteel als ideaal beschouwd vanwege de beschutting, afdakjes en de aanwezigheid van trappen waarop zij kunnen zitten.

De fractie kijkt uit naar de antwoorden van het college op deze vervolgvragen en hoopt op concrete acties om de overlast op de Onderlangs aan te pakken en de leefbaarheid in het gebied te bevorderen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *