Opheldering over vissterfte en stankoverlast na hevige regenval

De PvdA-fractie in Barendrecht heeft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder naar aanleiding van recente vissterfte en stankoverlast na hevige regenval in de gemeente. De fractie wilde weten welke maatregelen de gemeente neemt om de stankoverlast te verminderen en hoe zij reageert op deze situatie.

Volgens de wethouder is de vissterfte en stankoverlast veroorzaakt door de extreme regenval, wat heeft geleid tot noodlozingen en overstorten van het rioolstelsel. Hierdoor is er een zuurstofdip ontstaan in het oppervlaktewater, met als gevolg vissterfte en stankoverlast. De wethouder heeft aangegeven dat de gemeente direct contact heeft opgenomen met het waterschap om ervoor te zorgen dat er vers water wordt doorgespoeld en is begonnen met het opruimen van de dode vissen. Echter, de PvdA heeft meldingen ontvangen dat op sommige plaatsen de dode vissen tot wel twee weken in het water hebben gelegen na hevige regenval en de daaropvolgende vissterfte en stankoverlast. De PvdA-fractie betreurt deze situatie ten zeerste en benadrukt dat het van uiterst belang is dat de wethouder direct en daadwerkelijk actie onderneemt bij toekomstige incidenten.

De verantwoordelijkheid voor het opruimen van dode vissen ligt bij de gemeente, inclusief de kosten. De gemeente draagt de verantwoordelijkheid voor het opruimen van dode vissen binnen het stedelijk gebied en de hoofdwatergangen van het waterschap. Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwantiteit en -kwaliteit, en zorgt voor de afvoer van overtollig water en het doorspoelen van verontreinigde watergangen met schoner water.

In de beantwoording heeft de wethouder al aangegeven dat zij preventieve maatregelen zullen nemen om toekomstige vissterfte te voorkomen. Hierbij worden aanpassingen gedaan aan de openbare ruimte, wordt de natuurlijke waterkringloop hersteld en de riolering vernieuwd. Bij een soortgelijke situatie streeft de gemeente ernaar om snel en adequaat te handelen. De PvdA-fractie juicht deze aankondiging toe en benadrukt dat het nemen van preventieve maatregelen een goede zaak is. Het is essentieel dat de gemeente voorbereid is op extreme weersomstandigheden en ervoor zorgt dat het watersysteem en de leefomgeving beschermd worden.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *