Laatste fractievergadering PvdA voor het zomerreces

De fractie van de PvdA heeft op 22 juni jl. een laatste keer vergadert om het intensieve voorjaar af te sluiten.

Als nieuwkomer in de politiek en een éénmansfractie is het een uitdaging geweest om na mijn beëdiging meteen aan de slag te moeten in de commissies- en raadsvergaderingen. In één keer kwamen de moties, amendementen, verordeningen (die tegen het licht gehouden moesten worden omdat wij aan het begin van een nieuw raadsperiode stonden), omvangrijke dossiers, jaarstukken en tussenrapportages, inwerkprogramma’s, trainingen door het landelijk bureau van de PvdA op mij af! Daarnaast ben ik ook nog eens de fractievoorzitter en ben vanuit die rol ook bezig geweest om onder nadere mijn eigen fractie in te richten en na te denken over de koers die de PvdA Barendrecht de komende jaren wil gaan varen.

Voor mij geen sneltrein dus maar een Maglev!

Desalniettemin heb ik geen één keer spijt gehad van het feit dat ik voor het ambt van raadslid heb gekozen. Ik doe het werk met heel veel plezier. Het is een eer om de Barendrechter te mogen dienen en samen met hen de komende vier jaren te gaan werken aan een mooi Barendrecht die wij straks voor onze kinderen kunnen achterlaten.

Het zomerreces betekent voor mij in eerste instantie opladen en goed nadenken hoe ik na het reces het goede werk weer kan voortzetten! Ik wil mijn fractieleden hartelijk bedanken voor hun inzet in dit voorjaar en wens eenieder een fijn reces toe!

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *