PvdA in gesprek met De Jonge Krijger

De Jonge Krijger is een sociale onderneming die zich bijna 20 jaar inzet voor jongeren. Dit doen zij onder andere door persoonlijke trajecten te bieden middels coaching, trainingen, workshops en voorlichting. Dit allemaal om jongeren succesvol te coachen in persoonlijke ontwikkeling en naar een passende opleiding of werkplek. Daarnaast zetten zij zich in tegen jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaten, maar ook jongeren leren om te gaan met geld, hoe ze schulden kunnen voorkomen en in hun persoonlijke ontwikkeling kunnen doorgroeien.

Op 28 september jl. heeft de PvdA een kennismakingsgesprek gevoerd met Robin van Dalen (interim-directeur bij De Jonge Krijger). Sinds deze week is Dik den Hertog als nieuwe directeur bij de Jonge Krijger aangetreden.

Om begeleiding op te starten worden jongeren middels brieven, Whatsapp, mail en andere kanalen benaderd. Ook kan een jongere aangemeld worden door hulpverlening, ouders of door de jongeren zelf. Wanneer nodig wordt er een huisbezoek afgelegd. De reden waarom jongeren vastlopen heeft verschillende oorzaken, zoals bijvoorbeeld autisme, geweld thuis, zorg voor andere zusjes en broertjes, geen keuze of begeleiding bij psychisch problematiek, last van puberbrein, het feit dat ze statushouders zijn of gewoon niet weten wat zij willen. Met de gemeente is daarom overeengekomen om de doelgroep uit te breiden naar 16 – 27 jaar, waar dit vanuit de huidige RMC taak 18 – 23 jaar is. Via het jongerenvolgsysteem, die gegevens ontvangt via DUO, weet De Jonge Krijger welke jongeren benaderd moeten worden, omdat zij geen startkwalificatie hebben, niet werken of naar school gaan. Scholen spelen hier ook een  rol in. Samen kan er gekeken worden welke hulp geboden kan worden om de situatie te verbeteren dit kan bijvoorbeeld ook hulp zijn van een maatschappelijk werker.  

De PvdA spreek dan ook waardering uit voor De Jonge Krijger (en al hun samenwerkingspartners) en is bereid mee te denken hoe zij hun werkzaamheden kunnen voortzetten en uitbreiden, om ervoor te zorgen dat jongeren – ook in deze moeilijke tijden – de ondersteuning krijgen die noodzakelijk is, zodat ook zij een eerlijke kans krijgen om deel te nemen aan de maatschappij.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *