Bruisend Barendrecht

“Ik zal toch niet de wethouder worden van geannuleerde evenementen? ”, aldus wethouder Margo Stolk tijdens de evenementenbijeenkomst op het gemeentehuis van Barendrecht op 29 september jl. Het doel van de bijeenkomst was om organisatoren te informeren omtrent onder andere het toekomstig evenementenbeleid, welke wensen en behoeftes er bij organisatoren leven en wat de benodigde vereisten zijn vanuit de verschillende veiligheidsdiensten die betrokken zijn bij een aanvraag. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de veiligheidsregio, de politie, de Dienst centraal milieubeheer Rijnmond (DCMR) en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).

Tijdens de bijeenkomst is de gemeente en de hiervoor genoemde veiligheidsdiensten onder andere ingegaan op een aantal aandachtspunten bij het aanvragen van een vergunning. Team Vergunningen is bijvoorbeeld ingegaan op de termijn van indiening van een aanvraag. Bij evenementen die geen impact hebben op het verkeer of de leefomgeving, kan een aanvraag vijf dagen van te voren ingediend worden en bij risico-evenementen (A en B evenementen waar alcohol geschonken wordt, sprake is van wegafsluiting of de aanwezigheid van kinderen) moet de aanvraag acht weken van te voren ingediend worden, omdat de gemeente bij meerdere partijen (afdeling verkeer, politie, veiligheidsregio, DCMR) adviezen moet opvragen voordat er een beoordeling kan komen. Er zijn dit jaar 1200 aanvragen binnen gekomen die variëren van evenementenaanvragen (150)  tot aanvragen op basis van Alcoholwet, containers op de weg, vervoer van gevaarlijke stoffen, de Leegstandwet, de Wet op Kinderopvang etc. Team Verkeer heeft ingezoomd op hoe en op welke manieren er rekening gehouden kan worden met verkeersdeelnemers.

Het doel van de Geneeskundige Hulporganisatie in Rotterdam Rijnmond (GHOR) is om evenementen zo veilig mogelijk te laten verlopen door zo min mogelijk gebruik te maken van inzet van ambulances wat de druk op de paraatheid van de zorg vermindert. Voor de brandweer is de focus bij een evenement of het goed bereikbaar is voor zowel bezoekers als hulpdiensten en of er voldoende bluswater aanwezig is.

Dit jaar zijn er al een aantal evenementen ingepland zoals de halve Marathon, Halloween, Sinterklaasintocht, DorpskernFair en de Santarun.

Wethouder Margo Stolk hoopt dat deze avond een nieuw begin is van een bruisend Barendrecht!

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

  1. Het was een hele nuttige en informatieve avond! Bedankt voor deze avond, ook Adrie van Dorp en team Vergunningen bedankt!
    Vijanti Kanhai

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *