De raad stemt in met motie menstruatie armoede

Menstruatiearmoede en menstruatietaboe is een groot maatschappelijk probleem. Vanwege onder andere economische redenen waarbij inwoners net of helemaal niet rondkomen staat voor sommige huishoudens overleven voorop en leven van maaltijd naar maaltijd heeft de prioriteit. Doordat de rek er steeds meer uit is, worden meisjes en vrouwen vanaf puberteit geconfronteerd met ongemak, schaamte en extra kosten terwijl dit een natuurlijk een proces is. Menstrueren kost vrouwen naar schatting 50 euro per jaar tot 6000 euro in het hele leven. Vrouwen en meisjes die dit niet kunnen betalen kiezen ervoor om thuis te blijven, niet aan studie of andere sociale activiteiten deel te nemen of niet te gaan werken met als gevolg dat de kansenongelijkheid steeds groter wordt.

Er is een landelijke regeling aangekondigd om dit probleem aan te pakken. Deze regeling houdt in dat menstruatieproducten vanaf 2023 gratis te verkrijgen zijn voor de minima via uitgiftepunten van hulporganisaties, zoals de Voedselbank, het Armoedefonds of het Rode Kruis. In de gemeente Barendrecht momenteel 3 MUP’s (menstruatie uitgifte punten) aanwezig verdeeld over De Kleine Duiker, Bibliotheek AanZet op de Middeldijkerplein en de voedselbank. Echter zijn deze MUP’s niet (direct) toegankelijk tijdens de avonduren en weekenden. Daarom vindt de fractie van de PvdA dat de huidige mogelijkheden om deze specifieke vorm van armoede structureel te bestrijden binnen de gemeente momenteel onvoldoende zijn.

In deze motie pleiten alle fracties ervoor om de uitgiftepunten op te schalen naar scholen, dagopvang, sociale organisaties en sportverenigingen. Dit om ervoor te zorgen dat deze producten ook in weekenden en avonden beschikbaar zijn voor hen die het nodig hebben en op locaties die toegankelijk zijn. Ook moet er veel meer voorlichting wordt gegeven om menstruatietaboe aan te pakken.

In november hebben collega Thom van Veen en Marjon Van Breugel-Bolten menstruatieproducten ingezameld om aandacht te vragen voor dit probleem. Tijdens de Raad heeft de fractie van de PvdA de ingezamelde menstruatieproducten aan de wethouder overhandigd zodat zij dit symbolisch aan organisaties kan afgeven die zich aanmelden voor een MUP.

Dank aan de fracties van EVB, GL, D66, SGP/CU, VVD en CDA voor de brede steun voor deze motie.

De motie kunt u hieronder terugvinden.

Motie-Menstruatie-armoede-_-PvdA-GL-D66-SGPCU-VVD-CDA

De behandeling van de motie kunt u hieronder terugzien.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *