Schriftelijke vragen inzake brugfunctionarissen op scholen

De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder naar aanleiding van de recente aankondiging van het kabinet om per 2024 jaarlijks 51,8 miljoen euro te investeren in brugfunctionarissen op scholen. Deze brugfunctionarissen spelen een cruciale rol in het versterken van de verbinding tussen school, thuis, zorg en ondersteuning. Het is essentieel om te begrijpen hoe deze investering het onderwijssysteem in Barendrecht zal beïnvloeden.

De PO-Raad heeft aangegeven dat brugfunctionarissen bijdragen aan preventie en de brug tussen onderwijs en thuis verkleinen. Bovendien kunnen zij de samenwerking tussen gemeenten en scholen versterken bij het bieden van passend onderwijs en passende zorg. Echter, er zijn zorgen geuit over de tijdelijke aard van de financiering, die slechts ruimte biedt om vijftien procent van de scholen gedurende drie jaar te ondersteunen. Dit leidt tot onzekerheid en instabiliteit voor onderwijsprofessionals die deze belangrijke rol vervullen.

De PvdA-fractie wil daarom van de wethouder weten hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat scholen in onze gemeente optimaal gebruik maken van deze nieuwe subsidie voor brugfunctionarissen en of er al plannen of voorbereidingen zijn getroffen om scholen te ondersteunen bij het aanvragen van deze subsidie. Daarnaast is de fractie benieuwd op welke wijze de gemeente gaat samenwerken met brugfunctionarissen om de verbinding met wijkteams en jeugdzorg te optimaliseren. Ook wil de PvdA weten wat de visie van de gemeente is op de tijdelijke financiering van brugfunctionarissen, gezien de kritiek van de PO-Raad op tijdelijke subsidies. Tot slot vraagt de fractie hoe de gemeente de samenwerking tussen scholen en gemeenten gaat versterken bij het bieden van passend onderwijs en passende zorg, met behulp van de brugfunctionarissen.

De PvdA-fractie kijkt uit naar de antwoorden van de wethouder.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *