Opheffing van de Maatschappelijke Coalitie Barendrecht

Op 5 juni jl. kregen raadsleden Tina Jakoeb (PvdA), Arie Kooijman (GL), Cees Schaap (VVD), Marcel van Prehn (D66), Lydia Verkade (SGP/CU), Petra de Kam (CDA) en Nicoline Blankenstein (EVB) een presentatie van de MCB (Maatschappelijk Coördinatie Bureau) waarin diverse adviezen werden besproken en de onverwachte aankondiging van de opheffing van de MCB werd medegedeeld. Deze aankondiging heeft tot bezorgdheid geleid bij de raadsleden, die nu schriftelijke vragen hebben gesteld aan de wethouder om meer duidelijkheid te krijgen over de situatie en de gevolgen hiervan voor de gemeente.

De raadsleden willen onder andere weten of de wethouder op de hoogte is van de beëindiging van de MCB en wat de redenen hiervoor zijn. Verder vragen zij naar de status van de MCB bij de oprichting in 2019 en welke afspraken toen zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan een alliantie.

Daarnaast vragen de raadsleden naar de gevolgen van het stoppen van de ambtelijke ondersteuning aan de MCB en hoe de nieuwe alliantie Wonen, Welzijn en Zorg zich verhoudt tot de MCB in termen van doelstellingen en werkwijze. Ook willen zij weten hoe de overgang van de activiteiten en projecten van de MCB naar de nieuwe alliantie wordt beheerd en welke maatregelen er worden genomen om de opgebouwde kennis en netwerken van de MCB te behouden.

De raadsleden hopen met hun vragen meer inzicht te krijgen in de toekomst van de samenwerkingsverbanden en de projecten die door de MCB zijn geïnitieerd, evenals de rol van de nieuwe alliantie in het voortzetten en verbeteren van deze initiatieven.

De volledige lijst van vragen die de raadsleden aan de wethouder hebben gesteld, omvat onderwerpen zoals de samenwerking tussen voormalige MCB-partners en de nieuwe alliantie, de ondersteuning van de gemeente aan deze partners, en de transparantie en effectiviteit van de communicatie binnen de nieuwe alliantie.

De raadsleden benadrukken dat het zorgelijk is dat een organisatie die een spil in het web vormt zichzelf opheft. Het is cruciaal voor het college om dergelijke zaken goed te bespreken en te voorkomen dat waardevolle kennis en netwerken verloren gaan.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *