PvdA pleit voor constructieve aanpak overlast Onderlangs

De PvdA-fractie heeft op 18 mei schriftelijke vervolgvragen gesteld over de overlast op Onderlangs. Dit volgt op eerdere schriftelijke vragen die op 1 maart zijn beantwoord. De fractie is vooral bezorgd over de bestelbusjes die de weg blokkeren en de jeugdoverlast in het gebied.

Het college heeft aangegeven dat er verschillende meldingen van geblokkeerde wegen door bestelbusjes zijn geweest en dat de bestuurders hierover door de BOA’s zijn aangesproken. Hoewel er nog geen structurele oplossing is gevonden, komt dit deels door de geplande herstructurering van het Onderlangs/’t Vlak. Handhaving blijft een intensieve taak waar niet altijd tijd voor is.

In antwoord op de vragen van de PvdA geeft het college aan dat er momenteel geen juridische basis is om sancties op te leggen aan bedrijven zoals Post NL, die regelmatig overlast veroorzaken met hun bestelbusjes. Echter, als onderdeel van de herstructurering van Onderlangs/’t Vlak, plant het college een speciale laad- en losplaats waar pakketdiensten kunnen parkeren zonder voetgangers te hinderen.

Daarnaast is de PvdA bezorgd dat Onderlangs een populaire hangplek voor jongeren is geworden, wat tot overlast leidt. Het college bevestigt dat de locatie onderdeel is van de surveillance door politie, BOA’s en buurtpreventie en dat de kwestie besproken wordt in het jeugdoverleg.

In het jeugdoverleg worden overlastmeldingen besproken met veiligheidspartners en worden eventuele vervolgacties afgesproken en uitgevoerd. Voor de Middenbaan en omgeving houden deze acties in: extra surveillance door BOA’s en politie, contact met de ondernemers door de wijkagent, monitoring van de mate van overlast en op korte termijn cameratoezicht.

De PvdA heeft tevens gevraagd of er plannen zijn om de fysieke ruimte tijdens de herstructurering van Onderlangs/’t Vlak aan te passen om deze vorm van overlast tegen te gaan. Het college heeft bevestigd dat er rekening wordt gehouden met sociale veiligheid in het ontwerpproces en dat de aandachtspunten van de PvdA worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *