Het is vijf voor twaalf!

De prijzen stijgen nog altijd hard. De rijen bij de voedselbanken groeien met de dag en ook de dakloosheid neemt toe. De PvdA wil niet accepteren dat steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen. We willen mensen juist perspectief bieden. Daarom komt PvdA Zuid-Holland met een actieplan voor een betaalbaar Zuid-Holland.

1. Niemand in de kou

Door de torenhoge energieprijzen hebben steeds meer inwoners moeite met het betalen van de energierekening. Een goed geïsoleerd huis zorgt voor een lagere energierekening. Tegelijkertijd heeft niet iedereen genoeg geld om te investeren in verduurzaming van de woning. Daarom wil de PvdA Zuid-Holland dat de provincie inwoners helpt. Dat kan door:

  • Financieel ondersteunen bij het isoleren van het huis en het nemen van maatregelen die energie besparen. Bijvoorbeeld door een lening met een lage rente of met subsidies.
  • We willen dat woningbouwcorporaties snel hun woningen verduurzamen en isoleren. Woningen met de slechtste energielabels worden als eerste aangepakt. De overheid zorgt dat er goed wordt samengewerkt.

2. Betaalbaar bouwen voor iedereen

Wonen op een plek waar je je thuis voelt, dat wil iedereen. Maar in veel steden en dorpen is het steeds moeilijker om een betaalbaar huis te vinden. Er is een groot tekort aan woningen en er worden te weinig betaalbare huur- en koopwoningen gebouwd door de markt. Daarnaast zijn woningcorporaties gedwongen om bezit te verkopen om nieuw te kunnen bouwen en neemt zo het aandeel sociale huurwoningen eerst af. Een eigen huis dreigt hierdoor onbereikbaar te worden voor veel mensen. De PvdA maakt zich sterk om de volkshuisvesting in Zuid-Holland weer te repareren. De balans moet worden hersteld. Daarom leggen we vast dat in de hele provincie ten minste 40% van de nieuw te bouwen woningen sociale huurwoningen zijn. Om zo de wachttijd voor een woning weer terug te brengen naar minder dan 1 jaar. Ook zetten we ons in voor betaalbare koopwoningen tot € 250.000 en middenhuurwoningen tot € 1.000 per maand. Bij nieuwe projecten houden we rekening met verschillende doel- en leeftijdsgroepen, zoals starters en ouderen.

3. Betaalbaar openbaar vervoer in heel Zuid-Holland

Openbaar vervoer moet een basisrecht worden, zodat ieder dorp en elke wijk goed bereikbaar is. De PvdA zet in op betaalbare en betere bus-, trein- en tramverbindingen. Of je nu in de Randstad of in de regio woont; iedereen moet gemakkelijk met het openbaar vervoer naar school, werk en winkel kunnen gaan. De PvdA investeert extra in het openbaar vervoer en dat betekent dat iedere stads- en dorpskern zowel overdag, ‘s avonds als in het weekend bereikbaar is met het openbaar vervoer. Voor mensen met een kleine beurs is reizen haast onbetaalbaar geworden. Daarom willen we experimenteren met het gratis maken van het openbaar vervoer na de ochtendspits en in de weekenden voor mensen die moeten rondkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm.

4. Energietoeslag voor kwetsbare inwoners

Ook in 2023 moeten gemeenten weer een energietoeslag kunnen uitkeren aan zij die dat het meeste nodig hebben. Hiervoor is een wetswijziging nodig die in januari zou ingaan. Dit wordt pas in juni. Dit terwijl het voor steeds meer huishoudens moeilijk wordt om het einde van de maand te halen. Mensen zitten nu in de kou. Energietoeslag per juni is voor veel mensen dan ook echt te laat. Gemeenten geven aan de energietoeslag nu te willen uitkeren, maar durven dit niet vanwege de risico’s. Daarom dringen we bij de rijksoverheid aan op structurele oplossingen op korte termijn. Ook zetten we ons in voor een gerantstellingsregeling, zodat gemeenten geen risico lopen bij het uitbetalen van de energietoeslag.

5. Groen en zwemwater in je eigen buurt

Een dag naar het pretpark is niet voor iedereen betaalbaar. Juist daarom is het belangrijk dat er in de buurt voldoende plekken zijn om te spelen en zwemmen. De PvdA wil meer bomen en planten in Zuid-Holland. Meer groen draagt bij aan de leefbaarheid van de omgeving. Door de bomen wordt het bovendien koeler in de zomer. De waterkwaliteit in Zuid-Holland laat te wensen over. Ook willen we dat al het recreatiewater schoon genoeg is om veilig in te kunnen zwemmen. Hiervoor werken we samen met de waterschappen. Bovendien bekijken we met de Zuid-Hollandse gemeenten en de waterschappen of er voldoende zwemlocaties zijn.

6. Een bloeiend verenigingsleven

Niet alleen burgers hebben het zwaar, ook (sport)verenigingen leiden onder de toenemende prijzen. We stellen budget beschikbaar voor kleine investeringen in verenigingen, zoals onderhoud aan het verenigingsgebouw of een bedankdag voor de vrijwilligers. Ook introduceren we buddy’s voor verenigingen. Dit zijn functionarissen vanuit de provincie die kunnen helpen bij het aanvragen van subsidies en die wet- en regelgeving kunnen uitleggen, zodat enthousiaste vrijwilligers van de verenigingen niet voor verrassingen komen te staan. Een gezond verenigingsleven is onmisbaar voor Zuid-Holland.

Voor de PvdA is het duidelijk: wij kiezen voor een sociaal Nederland voor iedereen. Waar kiest u voor?

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *