PvdA in gesprek omtrent de opvang en voorzieningen voor Oekraïense vluchtelingen

Op 21 juli jl. heeft de PvdA een bezoek gebracht aan de Bethelkerk alwaar Oekraïense vluchtelingen elke dinsdag van 9.00 tot 17.00 en elke donderdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht kunnen voor hulpvragen, maar ook om elkaar én anderen te ontmoeten. Naast de vrijwilligers en een Oekraïens sprekende projectmanager zijn op deze inloopdagen ook medewerkers van vluchtelingenwerk aanwezig om te helpen met de meer complexe casussen.

Tijdens het gesprek kwam naar voren dat de opvang van de vluchtelingen goed verloopt. Er is recentelijk een informatiebijeenkomst georganiseerd om praktische zaken te bespreken zoals onder andere hoe de zorg in Nederland geregeld is, hoe het openbaar vervoer werkt, wat de belangrijke websites zijn en hoe de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) werkt. Ook wordt er door Stichting Present activiteiten georganiseerd voor deze doelgroep zoals een dagje uit waar veel animo voor is.

“De opkomst op de dinsdagen en de donderdagen zijn verschillend. Tijdens de informatiebijeenkomst was er een hogere opkomst dan op andere dagen. Dit komt onder andere omdat er een groepsapp is, waarop de meeste maatschappelijke vragen reeds beantwoord worden. Daarnaast nodigt de huidige ruimte niet uit om elkaar daar te ontmoeten. Het is de bedoeling om na de zomer op een nieuwe locatie meer activiteiten te organiseren zoals het geven van taallessen, het inrichten van een speelhoek voor kinderen, het inrichten van een gezellige woonruimte waar iedereen elkaar kan ontmoeten en nog veel meer”, aldus de woordvoerder namens de gemeente.

Tot slot heeft Barendrecht, naast de 60 Oekraïense vluchtelingen die reeds ingeschreven zijn, op deze dag vijf nieuwe gezinnen mogen verwelkomen. Bij aankomst in de Bethelkerk kregen zij na hun registratie de huissleutels en de afvalpassen.

De PvdA blijft ruimhartig bescherming bieden aan vluchtelingen die om humanitaire of politieke redenen hun land moeten verlaten en is daarom alle partijen die betrokken zijn bij de opvang van de Oekraïners en andere vluchtelingen zeer erkentelijk voor hun bijdrage.  

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *