Meer vrouwen in de politiek

Marie-Anne van Reijen is zes jaar raadslid geweest voor GroenLinks in Amsterdam. Van 2010 tot 2014 was zij raadslid in stadsdeel Amsterdam Centrum en van 2014 tot 2016 was zij duo-raadslid in de gemeentefractie.

Om gendergelijkheid te behalen in Nederland, moeten vrouwen voor 50% deel uitmaken van alle politieke gremia. Wanneer vrouwen gelijk vertegenwoordigd zijn in de politiek, heeft dat een olievlek effect; op die manier oefenen vrouwen invloed uit op alle beleidsterreinen.

Het doel van Marie-Anne van Reijen is om 50% vrouwen in de politiek te krijgen, voor elke en alle functies, van minister-president tot gemeenteraden tot burgemeesters tot Provinciale Staten.

Tijdens de kennismakingscursus Politiek heb ik in 4 avonden basiskennis en vaardigheden geleerd die een raadslid nodig heeft. Elke avond was een combinatie van theorie en praktijk.

De eerste avond behandelde hoe de raad te werk gaat. Onderwerpen die aan de orde kwamen, zijn de werkwijze in de raad en de commissies, integriteit, geheimhouding, vergoedingen, hoe om te gaan met burgers en het college van Burgemeester en Wethouders. In het praktijkgedeelte gingen de deelnemers met elkaar debatteren om zo te leren wat wel en niet werkt.

De tweede avond behandelde wat je kunt bereiken als raadslid en hoe. De verschillende rollen van een raadslid kwamen aan de orde (volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle) en de instrumenten die je als raadslid tot je beschikking hebt: bijvoorbeeld mondelinge/schriftelijke vragen, moties, amendementen. In het praktijkgedeelte gingen de deelnemers met elkaar onderhandelen.

De derde avond behandelde de verschillende politieke partijen en hun onderlinge verhoudingen. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn oppositie en coalitie, hoe om te gaan met je collega-raadsleden, de verschillen tussen handelswijzen en overeenkomsten tussen partijen en de interne partijorganisaties. In het praktijkgedeelte hebben de deelnemers een plan voor hun zichtbaarheid als potentieel raadslid gemaakt en om de eerste stappen te zetten richting de politiek. Er werd gekeken naar hun eigen netwerk, social media, opiniestukken en activiteiten in de stad.

De vierde avond ging in op hoe je raadslid wordt, hoe het is als vrouw in de politiek, hoe je mogelijke obstakels kunt tackelen en wat je is opgevallen in je bezoeken aan de raads- en commissievergadering en de andere politieke bijeenkomsten die je gedurende de cursus hebt bezocht. In het praktijkgedeelte kreeg ik individueel feedback en advies over de volgende stappen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *