PvdA: “Bestaanszekerheid op het spel bij volgende waterschapsverkiezingen”

Op 18 februari jl. hebben een aantal leden van de fractie PvdA Barendrecht een bezoek gebracht aan buurgemeente Rotterdam. Daar kregen zij een rondleiding van Wim van Heemst die momenteel lijsttrekker is voor de regio Schieland en de Krimpenerwaard. Als geboren en getogen Rotterdammer zet Wim zich in voor een inclusief Rotterdam. Een belangrijke thema die Wim sinds een aantal jaren bezighoudt is klimaatverandering.

Deze klimaatverandering bedreigt onze bestaanszekerheid op verschillende manieren. Zo zullen we extra stappen moeten zetten om in de toekomst droge voeten te houden.  Ook vraagt het veilig kunnen zwemmen van onze (klein)kinderen in gezond zwemwater om extra inspanningen. Gezond water is een basisvoorwaarde voor het leven in en rondom het water: alleen zo kunnen we blijven genieten van kwakende kikkers en bloemrijke oevers. In tijden van droogte is de beschikbaarheid van voldoende zoetwater steeds minder vanzelfsprekend. Voldoende zoetwater is essentieel voor ons bestaan. Daarom ga ik voor een veilig, groen en sociaal waterschap”, aldus Wim.

Tijdens de rondleiding bezochten leden van PvdA Barendrecht verschillende projecten van de Waterschap in Rotterdam. Eén van de grote projecten is de bouw van het waterplein, het Benthemplein in Rotterdam, dat eind 2013 werd geopend met als doel het water bij hevige regenval op te vangen. Wim vertelde onder andere wat het betekent om te wonen in de laaggelegen delta waar Rotterdam ligt én wat klimaatverandering voor Rotterdam en omstreken betekent. Er zijn vele uitdagingen om Rotterdam en omgeving leefbaar te houden vanwege onder andere de invloed vanuit de zee én de rivier.

Waarom moet u op 15 maart gaan stemmen?

Om problemen die gesignaleerd worden door te pakken hebben wij in de waterschappen bestuurders nodig die knopen kunnen doorhakken en kennis hebben omtrent hoe wij onder andere klimaatverandering kunnen gaan temperen, schoon en gezond drinkwater kunnen garanderen en op een slimme manier invulling kunnen geven aan de opgaven van de toekomst.

Stem daarom op 15 maart aanstaande op de PvdA! 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *