Samen tegen geweld op vrouwen en meisjes!

Op 27 november sprak de gemeente Barendrecht zich uit tegen geweld op vrouwen en meisjes. Dit deed ze door een speciale vlag te hijsen bij het gemeentehuis en door het kunstwerk de Anodebol een week lang oranje te laten oplichten.

Deze acties zijn deel van “Orange the World”, een wereldwijde campagne die loopt van 25 november tot 10 december. Het is bedoeld om aandacht te vragen voor het geweld dat veel vrouwen en meisjes nog steeds meemaken. In Nederland heeft bijna een kwart van de vrouwen zoiets meegemaakt, en elke 10 dagen verliest een vrouw haar leven door huiselijk geweld.

Wethouder Miranda de Hoop sprak over het belang van deze campagne en riep op om geweld tegen vrouwen altijd serieus te nemen en te melden. De gemeente Barendrecht wil met deze acties laten zien dat ook zij zich inzet voor de veiligheid van iedereen.

Ook de PvdA heeft deelgenomen aan de campagne. Deze betrokkenheid is een concrete uiting van de sociaaldemocratische principes die de partij hoog in het vaandel draagt: het streven naar een samenleving waarin iedereen de vrijheid heeft om zichzelf te zijn, zich te ontwikkelen, en een waardig leven te leiden, vrij van discriminatie en geweld.

Door ondersteuning te geven aan campagnes die geweld tegen vrouwen aan de kaak stellen, toont de PvdA aan dat ze de strijd tegen onrecht niet alleen erkent, maar ook actief bijdraagt aan de bewustwording en preventie ervan. De PvdA maakt zich hard voor het doorbreken van structuren die emancipatie in de weg staan, én het benadrukt dat zij onvermoeid werken aan een wereld waarin iedereen, ongeacht gender, afkomst, of achtergrond, gelijke kansen heeft op een veilig en vervullend leven. Dit is in lijn met hun historische strijd voor het stemrecht van vrouwen, LHBTI-rechten en fundamentele burgerrechten. De PvdA erkent dat deze strijd voortdurend is en zich moet richten op alle vormen van discriminatie en ongelijkheid.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *